Grote gebouwen: badge zichtbaar dragen vanaf 1/9

Man met badge
Vanaf 1 september moet je in bepaalde gebouwen van de Vlaamse overheid je badge altijd zichtbaar dragen. Wij krijgen wel een sleutelkoord om ze aan te hangen.

Vanaf 1 september moet je in bepaalde gebouwen van de Vlaamse overheid je badge altijd zichtbaar dragen. Dat is de meest opvallende maatregel uit een nieuw plan om de veiligheid in onze gebouwen te verhogen.

Hoe kunnen we onze gebouwen veiliger maken? Dat is de vraag waar de collega’s van Het Facilitair Bedrijf zich over gebogen hebben na de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel.

‘Uit onze analyse bleek dat we enkele zaken moeten bijsturen’, zegt verantwoordelijke Annick Seghers. ‘Zo gaan we strenger toekijken op wie onze gebouwen binnenkomt om bepaalde risico’s in te perken.’

Dit zijn de maatregelen van Het Facilitair Bedrijf die het Voorzitterscollege goedgekeurd heeft. Annick legt telkens uit waarom.

 

1. Zichtbare badge

Wat? In alle grote kantoorgebouwen van Het Facilitair Bedrijf moet iedereen zijn badge zichtbaar dragen in de zone na de toegangspoortjes, zowel medewerkers als bezoekers. In de openbare gedeeltes hoeft dit niet.

Het gaat om de VAC’s in Leuven, Brugge, Hasselt, Antwerpen en Gent en de Brusselse gebouwen Conscience, Boudewijn, Arenberg, Ellips, Ferraris, Phoenix, Grasmarkt en site op Martelaarsplein. Ook in het nieuwe Herman Teirlinckgebouw in Brussel moet iedereen zijn badge zichtbaar dragen.

Waarom? ‘Als er iemand op jouw dienst rondloopt die je niet kent, weet je onmiddellijk of die persoon er mag zijn of niet. Mensen met slechte bedoelingen kunnen anders makkelijk opgaan in de massa.’

‘Het is sowieso erg belangrijk dat je je eigen badge gebruikt. Zo weten we bij evacuaties exact hoeveel mensen er in een gebouw zijn en sturen we niemand terug het gebouw in om te zoeken naar mensen die al buiten zijn.’

 

2. Nieuwe badges

Wat? De komende 3 jaar krijgen alle collega’s met standplaats in een van deze  gebouwen een nieuwe badge met het juiste logo van de Vlaamse overheid, hun naam, foto en personeelsnummer. Tegen 1 september krijgt iedereen ook een badgehoesje en een sleutelkoord.

Ook als je in een buitendienst werkt en de  ‘hoofdzetel’ van je departement of agentschap zich in een van deze gebouwen bevindt, krijg je een nieuwe badge. De omwisseling zal per entiteit verlopen.

Externe, tijdelijk ingehuurde medewerkers krijgen een gelijkaardige badge. Die bevat de vermelding ‘externe’ of de naam van de leverancier in plaats van het personeelsnummer.
 

Waarom? ‘Door een badge met volledige opdruk kan op elk moment nagegaan worden of de drager van de badge ook de eigenaar van de badge is. De badge is persoonlijk en mag niet doorgegeven worden.’

 

3. Verloren badge altijd melden

Wat? Ben je je badge kwijt? Meld dit dan onmiddellijk aan Facilipunt of op (02 53)32 000. De collega’s van Het Facilitair Bedrijf kunnen je kaart onmiddellijk blokkeren en bezorgen je een nieuwe.

Waarom? ‘We willen vermijden dat mensen die jouw badge vinden onze gebouwen zonder toestemming kunnen binnenkomen.’

 

4. Bezoekers

Wat? Bezoekers krijgen een tijdelijke bezoekersbadge of -sticker wanneer ze zich inschrijven aan het onthaal. Die moeten ze ook zichtbaar dragen gedurende de hele tijd van het bezoek, vanaf de toegangspoortjes.

Waarom? ‘Vandaag dragen bezoekers hun sticker of badge niet altijd zichtbaar. Dat willen we veranderen. Iedereen draagt een zichtbare badge vanaf de toegangspoortjes.’

 

5. Andere job intern?

Wat? Verander je intern van job? Dan bekijkt Het Facilitair Bedrijf of je nog steeds dezelfde toegangsrechten nodig hebt.

Waarom? ‘Iedereen krijgt standaard dezelfde toegangsrechten. Soms hebben mensen ook toegang nodig tot meer afgesloten plekken in het gebouw. Als ze een nieuwe job hebben bij de Vlaamse overheid, is dat vaak niet meer nodig. Dat willen we strenger opvolgen.’

Reacties

mooi zo maar misschien wat sneller en ook onder meer contactloos ?

willem coppens - WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV/ VANAF 1/1/18 DE VLAAMSE WATERWEG - 21/04/2017 - 03:27

Beter laat dan nooit zou ik zeggen. Ik hoop dat in deze badges de laatste technologie gentegreerd is (onder andere de contactloosheid) en misschien hoeft het geen drie jaar te duren vooraleer iedereen over eentje beschikt?

badge niet blanco meer - gevaar bij verlies/diefstal

Marc Gernaey - Waterwegen & Zeekanaal NV - 21/04/2017 - 05:05

Een badge moet idealiter juist vrij zijn van elke mogelijke identificatie. Bij verlies kan deze dan immers niet gebruikt worden door de vinder. Als de badge verdwijnt en de melding pas later wordt doorgegeven (bv dag erna) is het kwaad reeds geschied.
Anderzijds wordt de drager van zijn eigen badge identificeerbaar door derden en kan hierdoor kwetsbaar worden aan invloed van deze derde. De eventuele malafide persoon weet nu immers waar je juist werkt binnen de VO.

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.