Selectie- en evaluatieprocedure topkader verandert

Topambtenaren uit de Vlaamse overheid op seminarie voor topkader in mei.
Topambtenaren uit de Vlaamse overheid op seminarie in mei. Binnenkort komen er wijzigingen in hun evaluatieprocedure.

De selectie- en evaluatieprocedure van topambtenaren wordt bijgestuurd. Daarnaast wordt mobiliteit bij het topkader gestimuleerd. Dat keurde de Vlaamse Regering principieel goed op 7 juli. Het ontwerp moet nu naar de Raad van State en de vakorganisaties.
 

Voor wie?

Met topkader worden de titularissen van een management- en projectleidersfunctie van N-niveau en van een functie van algemeen directeur bedoeld.
 

Wijziging selectieprocedure

Om het topkader aan te moedigen om meer van functie te veranderen, mogen ze rechtstreeks naar de laatste ronde van een selectieprocedure.

Voorwaarde is wel dat hun laatste jaarlijkse evaluatie werd besloten met de waardering dat ‘het prestatieniveau in het merendeel van de gevallen boven de verwachtingen ligt’ of dat ‘het prestatieniveau op uitzonderlijke wijze de verwachtingen overtreft.’

Daarnaast zullen alle functies in het middenkader zowel intern als extern vacant verklaard worden, naar analogie met de regeling voor het topkader waar evenmin de mogelijkheid bestaat om enkel interne kandidaten te laten deelnemen aan de selectieprocedure (tenzij via mobiliteit).
 

Wijziging evaluatieprocedure

Er zijn enkele wijzigingen aan de evaluatieprocedure van het topkader:

 • Topambtenaren worden nu op verschillende manieren geëvalueerd. Voor het deel bottom-upevaluatie (BUE) duiden ze nu zelf aan wie moet bevraagd worden. Dat verandert.

  Voortaan worden alle afdelingshoofden bevraagd (en ook de algemeen directeur als er één is in de entiteit). De aanduiding van de andere personeelsleden aan wie wordt gevraagd de BUE in te vullen (bijvoorbeeld stafleden, lager middenkader,…) gebeurt steekproefsgewijs door de externe evaluatieinstantie.
   
 • Ministers kunnen in overleg ook beslissen dat bepaalde externe instanties bevraagd moeten worden bij een evaluatie.
   
 • Bij de mandaatevaluatie van een algemeen directeur moet de N-functie gehoord worden. Bij de mandaatevaluatie van een topambtenaar moet de raad van bestuur gehoord worden als die er is.
   
 • Topambtenaren die twee keer binnen hetzelfde mandaat een jaarlijkse evaluatie krijgen met de waardering dat het prestatieniveau onder de verwachtingen ligt of grotendeels aan de verwachtingen voldoet, krijgen een vervroegde mandaatvaluatie binnen de zes maanden.
   
 • Een mandaat kan met maximaal twee jaar verlengd worden als een topambtenaar bijna met pensioen gaat.

 

Meer mobiliteit

Een derde mandaat van 6 jaar voor een topambtenaar wordt moeilijker. Dat kan alleen nog als:

 1. ze voor 4 van de 6 laatste evaluaties, waaronder de laatste 2, een evaluatie hadden met de waardering dat het prestatieniveau volledig voldoet aan de verwachtingen en de norm of een hogere waardering,
 2. en de Vlaamse Regering akkoord gaat met de door de topambtenaar uitgewerkte toekomstvisie.

Als een mandaat verdwijnt omdat een entiteit wordt afgeschaft, wordt de betrokken mandaathouder van N- niveau herplaatst in een vacante projectleidersfunctie van N-niveau en of wordt hij belast met een N-project zonder dat betrokkene in concurrentie komt met andere (interne of externe) kandidaten.
 

Duurzaam vervoer

Een ander soort mobiliteit tot slot: er komt een ‘mobiliteitskrediet’: een maximaal te besteden bedrag dat ingevuld moet worden met duurzaam vervoer. Dat komt in de plaats van de huidige mogelijkheid voor topambtenaren om te kiezen voor een dienstwagen (zowel voor dienstverplaatsingen als privé-verplaatsingen in binnen- en buitenland) of een abonnement 1ste klasse op het openbaar vervoer. In de toekomst zal een combinatie van deze en andere duurzame vervoersmiddelen mogelijk zijn.

 

Reacties

Een foto zonder vrouwelijke LA"s

Luc Moens - luc.moens@wvg.vlaanderen.be - 07/07/2017 - 02:02

Zijn er dan echt zo weinig vrouwen dat ze zich allemaal verborgen hebben?

Ontleding foto

Ludo Callens - Agentschap Binnenlands Bestuur - 10/07/2017 - 09:56

Als ik goed zie, vond de bijenkomst plaats in het provinciehuis van West-Vlaanderen en al kan ik niet goed gezichten onthouden, er lijkt een federaal ambtenaar bij te zitten.

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.