Grote gebouwen: badge zichtbaar dragen vanaf 1/9

Man met badge
Vanaf 1 september moet je in bepaalde gebouwen van de Vlaamse overheid je badge altijd zichtbaar dragen. Wij krijgen wel een sleutelkoord om ze aan te hangen.

Vanaf 1 september moet je in bepaalde gebouwen van de Vlaamse overheid je badge altijd zichtbaar dragen. Dat is de meest opvallende maatregel uit een nieuw plan om de veiligheid in onze gebouwen te verhogen.

Hoe kunnen we onze gebouwen veiliger maken? Dat is de vraag waar de collega’s van Het Facilitair Bedrijf zich over gebogen hebben na de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel.

‘Uit onze analyse bleek dat we enkele zaken moeten bijsturen’, zegt verantwoordelijke Annick Seghers. ‘Zo gaan we strenger toekijken op wie onze gebouwen binnenkomt om bepaalde risico’s in te perken.’

Dit zijn de maatregelen van Het Facilitair Bedrijf die het Voorzitterscollege goedgekeurd heeft. Annick legt telkens uit waarom.

 

1. Zichtbare badge

Wat? In alle grote kantoorgebouwen van Het Facilitair Bedrijf moet iedereen zijn badge zichtbaar dragen in de zone na de toegangspoortjes, zowel medewerkers als bezoekers. In de openbare gedeeltes hoeft dit niet.

Het gaat om de VAC’s in Leuven, Brugge, Hasselt, Antwerpen en Gent en de Brusselse gebouwen Conscience, Boudewijn, Arenberg, Ellips, Ferraris, Phoenix, Grasmarkt en site op Martelaarsplein. Ook in het nieuwe Herman Teirlinckgebouw in Brussel moet iedereen zijn badge zichtbaar dragen.

Waarom? ‘Als er iemand op jouw dienst rondloopt die je niet kent, weet je onmiddellijk of die persoon er mag zijn of niet. Mensen met slechte bedoelingen kunnen anders makkelijk opgaan in de massa.’

‘Het is sowieso erg belangrijk dat je je eigen badge gebruikt. Zo weten we bij evacuaties exact hoeveel mensen er in een gebouw zijn en sturen we niemand terug het gebouw in om te zoeken naar mensen die al buiten zijn.’

 

2. Nieuwe badges

Wat? De komende 3 jaar krijgen alle collega’s met standplaats in een van deze  gebouwen een nieuwe badge met het juiste logo van de Vlaamse overheid, hun naam, foto en personeelsnummer. Tegen 1 september krijgt iedereen ook een badgehoesje en een sleutelkoord.

Ook als je in een buitendienst werkt en de  ‘hoofdzetel’ van je departement of agentschap zich in een van deze gebouwen bevindt, krijg je een nieuwe badge. De omwisseling zal per entiteit verlopen.

Externe, tijdelijk ingehuurde medewerkers krijgen een gelijkaardige badge. Die bevat de vermelding ‘externe’ of de naam van de leverancier in plaats van het personeelsnummer.
 

Waarom? ‘Door een badge met volledige opdruk kan op elk moment nagegaan worden of de drager van de badge ook de eigenaar van de badge is. De badge is persoonlijk en mag niet doorgegeven worden.’

 

3. Verloren badge altijd melden

Wat? Ben je je badge kwijt? Meld dit dan onmiddellijk aan Facilipunt of op (02 53)32 000. De collega’s van Het Facilitair Bedrijf kunnen je kaart onmiddellijk blokkeren en bezorgen je een nieuwe.

Waarom? ‘We willen vermijden dat mensen die jouw badge vinden onze gebouwen zonder toestemming kunnen binnenkomen.’

 

4. Bezoekers

Wat? Bezoekers krijgen een tijdelijke bezoekersbadge of -sticker wanneer ze zich inschrijven aan het onthaal. Die moeten ze ook zichtbaar dragen gedurende de hele tijd van het bezoek, vanaf de toegangspoortjes.

Waarom? ‘Vandaag dragen bezoekers hun sticker of badge niet altijd zichtbaar. Dat willen we veranderen. Iedereen draagt een zichtbare badge vanaf de toegangspoortjes.’

 

5. Andere job intern?

Wat? Verander je intern van job? Dan bekijkt Het Facilitair Bedrijf of je nog steeds dezelfde toegangsrechten nodig hebt.

Waarom? ‘Iedereen krijgt standaard dezelfde toegangsrechten. Soms hebben mensen ook toegang nodig tot meer afgesloten plekken in het gebouw. Als ze een nieuwe job hebben bij de Vlaamse overheid, is dat vaak niet meer nodig. Dat willen we strenger opvolgen.’

Reacties

mooi zo maar misschien wat sneller en ook onder meer contactloos ?

willem coppens - WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV/ VANAF 1/1/18 DE VLAAMSE WATERWEG - 21/04/2017 - 03:27

Beter laat dan nooit zou ik zeggen. Ik hoop dat in deze badges de laatste technologie gentegreerd is (onder andere de contactloosheid) en misschien hoeft het geen drie jaar te duren vooraleer iedereen over eentje beschikt?

badge niet blanco meer - gevaar bij verlies/diefstal

Marc Gernaey - Waterwegen & Zeekanaal NV - 21/04/2017 - 05:05

Een badge moet idealiter juist vrij zijn van elke mogelijke identificatie. Bij verlies kan deze dan immers niet gebruikt worden door de vinder. Als de badge verdwijnt en de melding pas later wordt doorgegeven (bv dag erna) is het kwaad reeds geschied.
Anderzijds wordt de drager van zijn eigen badge identificeerbaar door derden en kan hierdoor kwetsbaar worden aan invloed van deze derde. De eventuele malafide persoon weet nu immers waar je juist werkt binnen de VO.

Julie - DFB - 29/05/2017 - 02:57

Wat bedoelt u met 'vrij van enige identificatie'? Als er een blanco badge bedoeld wordt, kan net iedereen ze zomaar gebruiken van een ander..of een gevonden badge..

Blanco

St-Jean Yannick - VDAB - 09/08/2017 - 02:34

Ik denk idd dat hij bedoelt, stel voor dat ik mijn badge verlies ergens op straat. Weet niemand wat hij/zij kan doen met een blanco badge. Als er van alles erop staat, dan weten wie + functie + waar... Het is gelijk mijn huissleutel met mijn adres erop...

Onderschrijving

Jos Schoofs - ADLO (Landbouw en Visserij) - 04/09/2017 - 07:58

De visie van Marc Gernaey krijgt volledig mijn steun. Ze past bovendien perfect in het kader van de informatieveiligheid. In feite moet je toegangsbadge zodanig geconcipieerd zijn dat als je ze bij het buitengaan verliest de vinder niet weet wat hij er mee kan aanvangen. De gelegenheid maakt immers vaak de dief.

Als je veilige toegang wil organiseren én de medewerkers in het gebouw herkenbaar wil maken, moet je eigenlijk twee badges voorzien: een neutrale die het gebouw mag verlaten en een herkenbare die binnen blijft. Zo heb ik het destijds in mijn opleiding informatieveiligheid geleerd.

werkelijk?

Devlies Erik - KlasCement - 24/04/2017 - 07:58

Beste, investeer in goeie poortjes en dan hoeft niemand intern met die badges rond te lopen. De huidige poortjes zijn ronduit belachelijk, iedereen kan er passeren. Goeie afdoende poortjes en dan weet je meteen dat wie binnen is daar werkelijk hoort. Geen achterdocht als je plots iemand ziet die z'n badge niet aan heeft om bv een broodje te halen of een verdieping lager naar het toilet moet. Nu zit dat kaartje mooi in mijn portefeuille en vergeet ik het nooit, het steeds moeten versteken in en uit badgehouder aan hangtouwtje zal m.i. voor veel volk aan het onthaal zorgen. Voorzie maar al heel veel tijdelijke badges... Rondlopen met een badge is toch gewoon een stap terug in de tijd? Plant mij maar een mini-chip in mijn vinger in, dan ;) Eentje die me meteen ook aanmeldt op Vlimpers en op mijn laptop. Of nog simpeler, een code op je smartphone (die vergeet niemand) die bij de poortjes gescand wordt.

Idd, maar toch een nuance

Willem Coppens - WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV/ VANAF 1/1/18 DE VLAAMSE WATERWEG - 24/04/2017 - 02:13

Dat bedoel ik dus met contactloosheid maar de zichtbaarheid van de badge als je niet je standplaats in het bewuste gebouw en verdieping hebt is m.i. echt wel nodig om misverstanden te voorkomen. Diegenen onder ons die de laatste jaren geconfronteerd werden met kantoordiefstallen verwelkomen dit heel erg.

Koffiebar zonder controle

Vera Laforce - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving - 24/04/2017 - 11:14

Vreemd dat iedereen de koffiebars in onder meer Conscience, Boudewijn en Antwerpen kan binnenlopen zonder controle.

Meldpunt of noodnummer

Nathalie Fabes - VAC Hasselt Onroerend Erfgoed - 24/04/2017 - 02:05

Beste, dienen wij dan ook, bij het zien van een persoon zonder badge direct iemand te verwittigen om deze persoon hier dan op te wijzen? Persoonlijk voel ik me niet geroepen om die taak dan op me te nemen en hier iemand mee te confronteren. Maar als niemand in het gebouw op die badges gaat lettten, waar is dan de winst?

Klopt

Veerle Van den ... - 13 - 02/05/2017 - 04:16

Als je het zelf niet ziet zitten, kan je het eventueel aan iemand anders vragen

aan wie?

wim deldime - departement FB - 12/05/2017 - 02:32

aan de hiervoor opgeleide mensen aan het onthaal?

Tjorven Stuer - Departement Omgeving - 26/04/2017 - 02:14

Ik zie een gelijkenis met de kuddes Zwitserse koeien met een koebel rond de nek (maar dat ligt aan mij). Hopelijk worden die houwtouwtjes dan niet misbruikt door de hiërarchisch oversten om onwilligen naar nutteloze vergaderingen te slepen.

Hoeveel badges

Billen Rombout - Landbouw en Visserij - 02/05/2017 - 08:06

Waarvoor heb je een badge nodig?
Om in het gebouw te geraken,
om je kenbaar te maken in het gebouw,
om je bij een controle kenbaar te maken,
als je bij andere entiteiten aankomt, ...

Reactie Het Facilitair Bedrijf

Veerle Van den ... - 13 - 02/05/2017 - 04:15

In meerdere gebouwen worden in de publieke zone voorzieningen zoals vergaderzalen, cateringmogelijkheden, … beschikbaar gesteld. Voor een goede toegankelijkheid(en lage drempel) is het de bedoeling de bezoekers overwegend in deze publieke zone te ontvangen. In de afgeschermde zone dient men een ‘toestemming’ te hebben om aanwezig te zijn.

Deze toestemming heeft men door het feit dat men bij een entiteit van de Vlaamse overheid werkt waarbij je standplaats in één van de grote kantoorgebouwen is of waar de hoofdvestiging van je entiteit in één van de grote kantoorgebouwen is. De toestemming kan ook voor de tijd van een bezoek gekregen worden na uitnodiging en na registratie aan het onthaal. Het zichtbaar dragen geeft visueel aan dat de persoon achter de toegangspoortjes de toestemming heeft om in de afgeschermde ruimte te zijn. (Het meelopen aan een deur die met een badge wordt geopend kunnen we fysiek niet tegenhouden tenzij een individuele toegangspoort wordt geïnstalleerd, wat dan de doorgang complexer maakt en niet overal mogelijk is.)

In de afgeschermde zone zijn in de grote kantoorgebouwen nog bijkomende zones die enkel toegankelijk zijn met bijkomende rechten, zoals een (deel van een) verdieping voor een bepaalde entiteit, een ICT lokaal, een technische ruimte, …

Aan de balie wordt regelmatig opgemerkt dat de badge wordt doorgegeven omdat iemand zijn of haar badge vergeten is of omdat iemand zich niet wil registreren. Door het zichtbaar dragen van de badge in de afgeschermde zone, geeft iedereen aan de toestemming te hebben in deze beveiligde zone te zijn.

bang

Ingrid - VAPH - 02/05/2017 - 04:31

misschien ook nog even investeren in metaaldetector en, kogelvrije vesten.
misschien ook overal schermpjes hangen waarop staat dat we in groot gevaar leven, dreigingsniveau 3, dat is immers niet niks.
Best dat we allemaal goed bang zijn, niet meer onbekommerd gaan en staan waar we willen, iedereen als potentiële verdachten zien, waakzaam blijven,...
en misschien ook best vergeten dat als er iemand echt een bommetje wil gooien, dat die dat dan gewoon doet en dat al die absurde veiligheidsinvesteringen tot niets gediend hebben.

oude foto

Hilde Verbeurgt - BuZa - 04/05/2017 - 01:49

Allemaal een nieuwe badge met foto. Oke. Maar hoelang moet die badge meegaan? De foto op mijn huidige badge is 10 jaar oud en mijn collega's vinden mij niet langer "identificeerbaar". Is daar ook aan gedacht?

is dit correct?

wim deldime - departement FB - 12/05/2017 - 02:35

De stelling ‘Het is sowieso erg belangrijk dat je je eigen badge gebruikt. Zo weten we bij evacuaties exact hoeveel mensen er in een gebouw zijn en sturen we niemand terug het gebouw in om te zoeken naar mensen die al buiten zijn.’ bleek tot voor kort niet te kloppen. Nu plots wel?

Benieuwd wat de Privacycommissie hier van denkt...

Jan - AWV - 22/08/2017 - 11:33

Sterk bezig, VO.
Ik wil er even op wijzen dat deze maatregel als "disproportioneel" wordt gezien door de Privacycommissie.

Ik citeer uit:
"Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 26 februari 2004 (België)
Advies uit eigen beweging betreffende identificatiebadges waarop naam en/of foto van de houder van de badge vermeld staan."

"Zo zou de identificatie van de personen die regelmatig in contact staan met het publiek (taxichauffeurs, personen belast met klantenrelaties, loketbedienden van een administratie) als proportioneel kunnen worden beschouwd, maar de identificatie van personen die in diensten werken die voor het publiek gesloten zijn, dan weer niet."

De meeste onder ons werken in diensten die gesloten zijn voor het publiek door middel van de toegangspoortjes.
Voor degenen die dit niet geldt, is een identificatie volgens de commissie wel proportioneel.

"Hoe meer persoonsgegevens op de identificatiebadge voorkomen, hoe groter de indringing in de persoonlijke levenssfeer van de betrokken persoon. Het is dus noodzakelijk om zo veel mogelijk te vermijden tegelijkertijd de naam en de foto van de betrokken persoon op de badge te vermelden.
Indien het doeleinde van de identificatiebadge bijvoorbeeld beoogt te controleren of personen die in de gebouwen van een grote onderneming/administratie rondlopen daartoe gemachtigd zijn of na te gaan of de taxichauffeur waarop men beroep doet wel degelijk bevoegd is om dit beroep uit te oefenen, dan is de foto en indien nodig, alleen een referentienummer voldoende om het nagestreefde doeleinde te bereiken. De vermelding van andere gegevensdoeleinden zoals de naam en de voornaam moeten als disproportioneel worden beschouwd."

Hier wordt volgens mij duidelijk tegen gezondigd, aangezien de badge naam, foto én personeelsnummer zal bevatten.

Aan de collega's die denken dat dit diefstal zal doen oplossen: volgens mij zal hier zelfs niet één diefstal door worden vermeden. Badge of niet, dieven zullen nog steeds binnen kunnen lopen in onze gebouwen zonder adequate veiligheidspoorten. En dieven kunnen ook een badge hebben.

Interessant om weten

Erik Van Cauter - Departement Cultuur, Jeugd en Media - 01/09/2017 - 05:53

Ik zal mijn badge dan ook best zichtbaar dragen, maar afplakken, zodat de betreffende gegevens niet meer zichtbaar zijn. Voldoe ik aan beide vereisten. Verder vraag ik me af waar men toch mee bezig is? Of is dat eindelijk de definitieve versie van BBB: Big Brother Bestuurt? (of Belachelijk)

Eventueel toevoegen van noodnummers op ommezijde badge

Denys Bart - Departement Werk en Sociale Economie - 30/08/2017 - 10:14

Het kan handig zijn om op de ommezijde van de badge enkele noodnummers te vermelden.

Zoek de logica

VAN GEERT Luc - Departement Omgeving - 01/09/2017 - 04:32

Als belangrijkste motivering voor de maatregel worden de terreuraanslagen van maart 2016 aangehaald.
Maar waarin schuilt dan de logica om de gemakkelijkst te bereiken plaatsen met het grootste aantal potentiële slachtoffers (de ontvangstruimtes, de aula's, de koffiebars, ...) hiervan uit te sluiten. Als terrorist zou ik het wel weten ... of weer een zinloze maatregel erbij.

Badge al kwijt

Jo Lasuy - Departement Onderwijs en Vorming - 04/09/2017 - 01:05

Ben die badge na 1 dag reeds verloren. Vroeger stak dat in je portefeuille en was er geen probleem.
Nu ... miserie, miserie :)

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.