20 jaar vzw 'de Rand'

20 jaar vzw 'de Rand'

Vzw 'de Rand' bestaat 20 jaar. Dat wordt onder meer gevierd met een boek.

Het Nederlandstalige karakter in de Vlaamse rand rond Brussel versterken, en de integratie van anderstaligen bevorderen: met dat doel werd 'de Rand' 20 jaar geleden opgericht. Terwijl de focus in het begin nog lag op het uitbaten van vijf kleine gemeenschapscentra in de faciliteitengemeenten, is het takenpakket nu veel uitgebreider. 'We hebben niet alleen aandacht voor de faciliteitengemeenten, maar voor alle negentien gemeenten van de Vlaamse rand', zegt algemeen directeur Eddy Frans. 

De (ondertussen zeven) gemeenschapscentra zijn gebleven, maar er kwam heel wat taken bij: informeren via RandKrant en gemeenschapskranten, taal promoten door mensen aan te zetten om Nederlands te leren en oefenkansen aan te bieden, een documentatiecentrum met cijfers, wetgeving en wetenschappelijke documenten beheren, en sinds 2013 het Gordelfestival coördineren. 

Eddy Frans en Tina Deneyer

Eddy Frans en Tina Deneyer: 'Met een polariserende houding boek je niet snel vooruitgang.'

 

Verbinding en harmonie

De rand rond Brussel is geen evidente regio om te werken. Maar sinds de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde lijkt de rust wat weergekeerd. 'Er gaat nu meer aandacht naar het samenleven, wat een goede zaak is', zegt Eddy Frans.

Een constante doorheen de jaren was de positieve aanpak, gericht op verbinding en harmonie. ‘Met een polariserende houding boek je niet snel vooruitgang. De aanwezigheid van verschillende talen en gemeenschappen in deze regio is een gegeven. Willen of niet. Je kunt je daar niet tegen verzetten. Die meertaligheid hoeft ook geen probleem te zijn, het kan een verrijking zijn, op voorwaarde dat het Nederlands de ontmoetingstaal is in publieke ruimtes', besluit hij.

Ter gelegenheid van de verjaardag schreef Tina Deneyer het boek '20 jaar ‘de Rand’. Koppelteken voor een regio'. Lees het volledige interview met Tina en Eddy Frans op de site van RandKrant.

 

 

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.