60% Vlaamse topambtenaren plant functioneringstoelagen in 2017

David Van Herreweghe
David Van Herreweghe (Vlaamse Belastingdienst) is een grote voorstander van functioneringstoelagen. ‘Het is een unieke kans om mensen te belonen die zich in positieve zin onderscheiden. Binnen de Vlaamse overheid zijn er amper andere mogelijkheden om uitzonderlijke inzet te belonen.’ (foto: Karel Duerickx)

In 6 op de 10 departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid worden er volgend jaar waarschijnlijk weer functioneringstoelagen toegekend aan wie uitzonderlijk goed gepresteerd heeft. Dat blijkt uit een bevraging van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO), waar 37 topambtenaren op reageerden. Net geen 60% van hen is van plan de functioneringstoelagen zo snel mogelijk opnieuw in te voeren.

 

Ook zonder extra geld

Op 3 juni besliste de Vlaamse Regering dat er vanaf 2017 opnieuw functionerings- en managementtoelagen kunnen uitgekeerd worden. Die waren sinds 2012 opgeschort, vanwege de besparingen. Volgend jaar kan het dus wel weer. Maar de regering maakt er geen extra budget voor vrij. De bonussen moeten met de bestaande personeelsmiddelen betaald worden.

'Net dat maakt de uitslag van onze bevraging opmerkelijk’, zegt Ronny Verstraete van AgO. ‘Bij de ja-stemmers waren er behoorlijk veel die in het opmerkingenveld schreven dat ze bepaalde prestaties toch extra willen belonen, ook al krijgen ze er geen extra geld voor.’

‘Bij de nee-stemmers kwam dan weer vaak de opmerking terug dat de besparingen hen tegenhouden. Ze willen bijvoorbeeld vermijden dat ze mensen moeten ontslaan om middelen vrij te maken voor functioneringstoelagen. Of ze willen het geld liever gebruiken voor bevorderingen of andere personeelsmaatregelen. Mochten er wel extra middelen komen, dan zouden méér topambtenaren gebruik maken van functioneringstoelagen.’

 

Kwestie van keuzes maken

David Van Herreweghe, administrateur-generaal van de Vlaamse Belastingdienst, vindt geld alvast geen belangrijke struikelsteen. ‘Het is een kwestie van keuzes maken. Het gaat tenslotte niet om een hoog bedrag in vergelijking met het totale personeelsbudget. En ik denk dat een bestaand personeelslid belonen met een functioneringstoelage soms meer rendement kan opleveren dan een extra personeelslid aanwerven.’

Volgens David Van Herreweghe moeten functioneringstoelagen wel gekoppeld zijn aan een objectieve evaluatie. ‘Het mag niet gebeuren op basis van buikgevoel. En je moet op voorhand heldere en duidelijke criteria afspreken. In ons agentschap hanteren we daarvoor al langer dezelfde vijf criteria. Het gaat niet enkel om wie in zijn evaluatie betere resultaten behaalt dan verwacht, maar ook bijvoorbeeld om wie ’s avonds of in het weekend flexibel inspringt voor het werk, wie goed met erg stressvolle situaties is omgegaan, of wie positief en constructief omgaat met veranderingen in de organisatie.’

 

Een slecht idee

De voornemens van de topambtenaren staan in schril contrast met wat de gemiddelde ambtenaar wil. Op 7 juni vroegen we in een poll op het overkoepelende intranet of je het een goed idee vindt dat de functioneringstoelagen weer worden ingevoerd. Slechts 35% antwoorde ja. 65% vond het een slecht idee. In totaal kregen we 1908 stemmen binnen.

In reacties op het nieuws van de herinvoering een maand geleden, kregen we bijna uitsluitend negatieve commentaren: ‘Het zorgt voor afgunst en jaloezie’, ‘er hangt altijd een zweem van geheimzinnigheid rond’ en ‘een beoordeling is altijd subjectief’. Velen hebben duidelijk slechte ervaringen achter de rug met de functioneringstoelagen.

 

Vakbonden geen voorstander

Ook de vakbonden zijn geen voorstander van de prestatietoelagen. ‘We vrezen voor verdere besparingen op personeel’ klinkt het.

‘Het grote probleem is het feit dat prestatietoelagen budgetneutraal moet zijn’, legt Francis van Lindt van VSOA. ‘Hoe gaan die toelagen betaald worden? Gaat dat niet ten koste gaan van een personeelslid? Bovendien straft de Vlaamse Regering de entiteiten die al in het rood staan. Zij kunnen geen beloningsbeleid voeren.’

De vakbonden vinden het ook geen eerlijk systeem. ‘Al te vaak gaan futo’s en mato’s naar diegenen die het meest zichtbare werk doen, en niet naar de stille, harde werkers’, zegt Jan Van Wesemaal van ACOD. ‘Of erger nog, naar de vriendjes van de baas. Het zorgt vaak voor spanningen op de werkvloer. Wij zouden liever zien dat het geld naar aanwervingen en bevorderingen gaat.’

‘Niet iedereen krijgt wat hij verdient’, zegt Nathalie Hiel van ACV-Openbare diensten. ‘We zijn ook geschrokken door deze plotse beslissing. Eind september start de werkgroep loopbaan- en beloningsbeleid en we hadden verwacht dat dit in die gesprekken zou meegenomen worden.’

 

Over de bevraging

50 topambtenaren kregen een vragenlijst over verschillende aspecten van het loopbaan- en beloningsbeleid. Dat gebeurde om een strategische discussienamiddag met leidend ambtenaren over loopbaan- en beloningsbeleid met cijfermateriaal te stofferen.
Over de functioneringstoelagen werd één vraag gesteld: ‘Op 3 juni 2016 besliste de Vlaamse Regering dat er vanaf het evaluatiejaar 2017 (prestaties 2016) opnieuw functioneringstoelagen kunnen toegekend worden. Bent u van plan om in uw entiteit (opnieuw) van dit waarderingsinstrument gebruik te maken?’
In totaal vulden 37 topambtenaren de vragenlijst in. 22 van hen antwoordden ‘ja’ op de vraag over de functioneringstoelagen. 15 antwoordden ‘nee’.

 

Reacties

Upgrade naar 1ste klasse

Van Boxelaere Jan - MOW AWV EVT - 08/07/2016 - 04:05

Heel gebruikelijk in de privé-sector, waar men voor hogere niveau's zelfs vrij gebruikelijk een stap verder gaat en een deel variabel loon voorziet, ook voor niet-commerciële functies. En inderdaad ook daar met wat negatieve kanten bij niet-objectieve beoordeling ...

Mijn inziens een leuk FUTO-idee: upgrade naar 1 ste klasse op de trein gedurende een jaar.

Kind inderdaad niet met badwater weggooien

COPPENS WILLEM - WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV - 12/07/2016 - 08:57

Er zijn inderdaad - ook in mijn zeer directe werkomgeving - situaties waarin deze toelage volkomen op zijn plaats is.
Denk maar aan de beloftevolle jonge collega's die door een samenloop van omstandigheden plots voor meerdere maanden een leidinggevende taak toevertrouwd krijgen bovenop hun gewone job en die taak met veel ijver en verve vervullen. Daar staat best ook, naast de fraaie vermelding in hun cv achteraf, een vergoeding tegenover. Dat is dus geen "bonus", maar een "vergoeding" die altijd minder zal zijn dan de meerwaarde die door hen in die periode gegenereerd wordt voor zowel de betrokken entiteit als al onze klanten. Volledig eens dus met deze wijze en moedige beslissing.

Futo's??? Mato's!!!

Jempi Vanhorenbeek - GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - 14/07/2016 - 03:33

"60% Vlaamse topambtenaren plant functioneringstoelagen in 2017." Eigenlijk bedoelen ze: 60% wil graag opnieuw managementtoelagen ontvangen vanaf volgend jaar. Zo voorspelbaar, onze topambtenaren!

Burn-out bevorderen?

Peter Van Opstal - Agentschap Zorg en Gezondheid - 18/07/2016 - 10:21

Ik lees in het artikel de volgende opmerking door David Van Herreweghe:

"Het gaat niet enkel om wie in zijn evaluatie betere resultaten behaalt dan verwacht, maar ook bijvoorbeeld om wie ’s avonds of in het weekend flexibel inspringt voor het werk, ... "

'S avonds of in het weekend ''flexibel'' inspringen voor het werk? Zo bevorder je toch een burn-out als je daar een beloning tegen over plaatst? Staat dit dan ook niet haaks op het preventiebeleid dat de Vlaamse overheid net voert om een burn-out te voorkomen? En maskeer je door 's avonds en in het weekend te werken ook niet een gebrek aan mankracht om de taken binnen de kantooruren uit te voeren?

Nee. Dank u. Voor mij hoeven functioneringstoelagen niet. Dan heb ik liever een collega meer op de werkvloer zodat er niemand 's avonds of in het weekend moet werken.

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.