Aanmoedigingspremie loopbaanonderbreking eindeloopbaan valt weg

Stockfoto geld met een kruis over

Vanaf 1 februari 2016 krijgen 55-plussers (in sommige gevallen 50-plussers) uit de publieke sector die loopbaanonderbreking aanvragen in het kader van eindeloopbaan geen aanmoedigingspremie meer van de Vlaamse overheid. Aanmoedigingspremies voor lopende dossiers vallen niet weg. Dat heeft de Vlaamse Regering op 22 januari 2016 beslist. De maatregel geldt zowel voor personeelsleden van de Vlaamse overheid, de lokale besturen als het Nederlandstalig onderwijs. Lees meer op vlaanderen.be.

De Vlaamse Regering wil de regelgeving rond loopbaanonderbreking en aanmoedigingspremies grondig hervormen. Dit is de eerste stap. Over die hervorming starten vakbonden en politiek binnenkort onderhandelingen op. 

Reacties

Duffeleer Tineke - AFM - Afdeling Bouwprojecten - 29/01/2016 - 03:08

Daar is op dit moment niets aan gewijzigd, maar naar verwachting zullen ook andere verloven de komende maanden geëvalueerd en mogelijk herbekeken worden.

Martine Maertens - gepensioneerd - 29/01/2016 - 05:39

Ik vind dit een regelrechte schande !! Ben blij dat ik al met pensioen ben, en er vroeger heb van kunnen genieten !!

Erwin Dielemans - VAPH - 30/01/2016 - 12:25

Leuk hoor, langs de ene kant gaan ze je langer laten werken en langs de andere kant ontmoedigen ze dus de kans om uit te bollen. Goe bezig !!!!

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.