Alcohol op het werk: preventie blijft nodig

Mensen brengen toost uit

Federaal minister van Werk Kris Peeters wil duidelijke regels over alcoholgebruik in de federale overheidsdiensten. Dat is nodig, vindt hij, want in de privésector bestaat er al jaren een beleid rond alcohol- en drugspreventie. Bij de Vlaamse overheid is er sinds 2011 een omzendbrief. Op basis daarvan kunnen entiteiten hun eigen beleid opstellen. Hoeveel entiteiten dat effectief gedaan hebben, is niet helemaal duidelijk. 13 deed een kleine rondvraag.

 

De Lijn: iedereen moet blazen

Tom Van De Vreken, woordvoerder van De Lijn: ‘Bij De Lijn is veiligheid uiterst belangrijk. We willen als openbaarvervoerbedrijf het goede voorbeeld geven en kijken dus strikt toe dat de regels over alcoholgebruik worden nageleefd. Op personeelsrecepties tijdens de werkuren schenken we bijvoorbeeld geen alcohol. We houden ook regelmatig preventieve controles. En niet alleen de chauffeurs moeten blazen, maar ook bedienden, technici en directieleden. We sensibiliseren onze medewerkers ook over bewust alcoholgebruik. Zo schrijven we erover in ons personeelsmagazine, en moedigen we initiatieven als Tournée Minerale aan in onze interne communicatie.’

 

Wegen en Verkeer: 1 glas bij middagmaal

Ook het Agentschap Wegen en Verkeer investeert in alcoholpreventie. Woordvoerder Veva Daniëls: ‘In ons arbeidsreglement staan heel duidelijke regels over het gebruik van alcohol en drugs. Zo is alcohol tijdens de diensturen verboden, en kan alcohol bij feestjes en sociale gelegenheden enkel onder bepaalde voorwaarden. Eén glas bier of wijn bij het middagmaal mag wel.’

 

Waterwegen en Zeekanaal nv: eerst aanvragen

De collega’s bij Waterwegen en Zeekanaal nv werkten ook een beleid uit. Communicatiemedewerker Wafae Benacher: ‘Alcohol en drugs zijn bij ons verboden op de werkvloer. Voor een receptie of afscheidsdrink kan het wel, maar alleen nadat je een aanvraagformulier hebt invult en als je je aan bepaalde regels houdt. Zelf voeren wij geen controles uit, maar we vragen medewerkers en derden om alert te zijn en afwijkend gedrag te melden.’

 

Preventie is nodig

Voor problemen rond alcohol en drugs kunnen medewerkers terecht bij de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GDPB) of bij de Sociale Dienst. De voorbije jaren zag de GDPB maar heel weinig mensen met een alcohol- en drugsproblematiek (4 tot 6 per jaar). Betekent dat dat er geen probleem is? 'Niet echt', zegt An Schelpe, preventieadviseur psychosociaal welzijn bij de GDPB. ‘Het betekent dat we het niet weten. Volgens schattingen heeft 5 tot 10 procent van de beroepsbevolking een probleem met alcohol. Als we dat doortrekken naar de Vlaamse overheid, zijn dat er dus wel meer dan 4 of 5 per jaar. Alleen: mensen komen pas bij ons terecht, als het probleem al ver gevorderd is. Een preventief beleid kan de problemen zichtbaar maken. En dat beleid wordt best gedragen door alle medewerkers. Denk dus samen na over de regels, vraag je af hoe je als organisatie met alcohol omgaat en hoe je wil reageren als er een probleem is. Je kan vormingen opstarten, mensen in een vroeg stadium opvangen en begeleiden naar hulp als dat nodig is. Zo beperk je ook de uitval en werk je efficiënter.’

Wil je zelf met iemand praten over alcohol- en drugsproblemen? Dan kan je terecht bij de preventieadviseurs van de GDPB of de vertrouwenspersonen of bij de Sociale Dienst.

Reacties

ZEER TERECHTE PREVENTIE EN SOCIALE CONTROLE

Willem Coppens - WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV/ VANAF 1/1/18 DE VLAAMSE WATERWEG - 01/02/2017 - 10:35

Sinds de invoeren van ons beleid hebben we met zekerheid een aantal werkgerelateerde en privé drama's kunnen voorkomen Men onderschat nog steeds het gruwelijk verwoestende effect op zowel lichamelijk als geestelijk vlak van alcohol en de vele andere drugs op heel veel gebieden. Heel belangrijk is dus de permanente sensibilisering en vooral ook de sociale controle: durf elkaar hierop aanspreken. We kunnen iedereen binnen de VO (en natuurlijk ook het Vlaams Parlement) aanraden om ons voorbeeld te volgen .

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.