Bijna een op de tien collega's van buitenlandse herkomst

Diverse collega's
Foto: ID/Lieven Van Assche

Eind 2016 was 8,8% of bijna een op tien Vlaamse ambtenaren van buitenlandse herkomst. De Vlaamse overheid lijkt bij het middenkader met 34,9% goed op weg om haar streefdoel van 40% vrouwen te behalen tegen 2020. Toch gaat het in het topkader minder goed met het aandeel vrouwen met 22,7%. Ook werken er nog steeds te weinig mensen met een handicap of chronische ziekte, namelijk 1,3%.

 

8,8% van buitenlandse herkomst

Eind 2016 waren 8,8% personeelsleden van de Vlaamse overheid van buitenlandse herkomst. De Vlaamse overheid is zo goed op weg om tegen 2020 haar streefcijfer te behalen van 10%. Een personeelslid van buitenlandse herkomst heeft ofwel zelf, ofwel minstens één ouder met de niet-Belgische nationaliteit als eerste nationaliteit.

Deze definitie hanteert de Vlaamse overheid sinds 2016, in navolging van de afspraak die de Vlaamse Regering maakte om over alle beleidsvelden heen de herkomst van personen op eenzelfde manier te meten. Het aandeel personeelsleden met een herkomst van buiten de Europese Unie  - de afbakening van de vorige definitie - was in 2016 5,4%.

 

Meer vrouwen in middenkader

Hoewel het totaal aantal afdelingshoofden in 2016 blijft dalen, zijn er bij deze groep meer vrouwen dan het jaar voordien. Het aandeel vrouwen stijgt van 33,7% in 2015 naar 34,9% in 2016. Als deze jaarlijkse stijging wordt aangehouden, is het streefdoel van 40% tegen 2020 realiseerbaar.

 

Aandacht nodig voor topkader

Hoewel de afgelopen jaren het aantal vrouwen in topfuncties lichtjes steeg, is er in 2016 een stevige terugval. Met 22,7% vrouwelijke topmanagers is er nog een hele weg af te leggen voor het realiseren van een vrouwelijke vertegenwoordiging van 40% tegen 2020. Een grote oorzaak lijkt te liggen bij de reorganisaties en fusies binnen de Vlaamse overheid in 2016. In 2015 bedroeg het aandeel vrouwen in topfuncties immers nog 25,6%.

 

Collega's met arbeidshandicap 

Eind 2016 werkte net als in 2015 1,3% personen met een handicap of chronische ziekte bij de Vlaamse overheid. Hier ligt de grootste uitdaging. Het streefcijfer van 3% tegen 2020 lijkt veraf.

Er komt voor personen met een arbeidshandicap of chronische ziekte een afwijking op de besparingsmaatregel om het aantal koppen tegen het einde van deze regeerperiode te doen dalen met 1.950 koppen.

Er zijn drie voorwaarden: 

  • Deze afwijking geldt enkel voor personeelsleden die nu nog niet in dienst zijn
  • Het gaat om aanwervingen in een voorbehouden betrekking
  • Deze afwijking mag geen afbreuk doen aan de besparingsmaatregel van 101,5 mio euro tegen het einde van deze regeerperiode.

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.