De Vlaming fietst meer én verder

De Vlaming fietst meer én verder

Meer fietsers op de Vlaamse wegen. En ze leggen ook langere afstanden af. Dat blijkt uit de cijfers van de FietsTelweek die in september 2016 tijdens de week van de Mobiliteit werd gehouden in 161 gemeenten.

De FietsTelweek vindt plaats onder impuls van het kenniscentrum Fietsberaad.  De Vlaamse overheid, gemeente- en provinciebesturen en vrijwilligers van de Fietsersbond verzamelen dan gegevens over het fietsgedrag van de Vlamingen.

 

Fietspendelaar

Er werden meer dan 2 miljoen fietsbewegingen geregistreerd, dat is het dubbele van vorig jaar. De Vlaming fietst gemiddeld 5,75 km. In 2015 was dat nog 5,4 km. Hij blijkt dus bereid om langer te fietsen, hoofdzakelijk langs de fietssnelwegen en voor verplaatsingen naar het werk. Het fenomeen ‘fietspendelaar’ zit in de lift.

Nog volgens de tellingen neemt het fietsverkeer in Vlaanderen jaarlijks met ongeveer 2 tot 6 procent toe. En die groei is vooral merkbaar in de kernen van steden en gemeenten en langs de fietssnelwegen.

Fietssnelwegen doen de Vlaming ook effectief verder fietsen. Fietsverplaatsingen langs een fietssnelweg hebben een gemiddelde lengte van 11,8 km. Dat is behoorlijk wat meer dan de gemiddelde lengte van alle geregistreerde fietsverplaatsingen: die bedraagt 5,75 km. Ook de gemiddelde snelheid langs fietssnelwegen ligt een stuk hoger (gemiddeld 3 km/u sneller:  23,8 t.o.v. 20,6 km/u voor trips langs gewone wegen).

fietstelweek.png

Fietsfiles

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft in het kader van de FietsTelweek kruispunttellingen uitgevoerd in Leuven, Gent en Antwerpen om het fenomeen van fietsfiles ter hoogte van kruispunten met verkeerslichten in kaart te brengen. Fietsfiles zijn plaatsen waar fietsers niet binnen eenzelfde groentijd aan de overzijde van het kruispunt geraken.

Er is een verband tussen wachttijden en de complexiteit van kruispunten. Veelal wordt de prioritering bepaald in functie van het autoverkeer en stemt dit niet noodzakelijk overeen met het fietsverkeer. Dat moet misschien in de toekomst herbekeken worden.

 

Reacties

Mobiliteitscrisis

Callens Ludo - ABB - 21/03/2017 - 12:37

De mobiliteit is in het Vlaams Gewest één grote ramp en daarbij zijn het auto- en fietsverkeer de minst getroffenen, al kan de 40 jaar geleden geplande R2 voor de files in Antwerpen en Brussel soelaas brengen. De voetganger is de grootste pineut. 10-tallen kilometers voetpad worden voortdurend opgeofferd ten voordele van het rijdend verkeer. In de Antwerpse vernieuwde Noorderlaan moet de voetganger het stellen met één tegel tussen het autoverkeer en het openbaar vervoer, terwijl de fietsers opzij in iedere richting een fietspad krijgen waar een auto over kan rijden. Belgisch Vlaanderen wordt onleefbaar gemaakt, terwijl in Frans Vlaanderen de trage weggebruiker in de watten wordt gelegd. Het met veel poeha aangekondigde "STOP"-principe is het "PTOS"-principe geworden.

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.