Departementen LNE en RV vormen nu Departement Omgeving

Een man werkt in zijn tuin

Sinds 1 april 2017 vormen de vroegere departementen Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en Ruimte Vlaanderen (RV) het nieuwe Departement Omgeving. De integratie van het ruimtelijk en het milieubeleid moet een sterker beleid en een efficiëntere organisatie opleveren.

Enkele feiten op een rij:

1. Nieuw departement met 978 medewerkers 

689 komen van het Departement LNE, 289 van het Departement RV.

Zij werken nu nog overwegend in het Ferraris- en Phoenixgebouw in Brussel. In oktober verhuizen de meeste medewerkers van het voormalige departement RV van het Phoenix- naar het Ferrarisgebouw. Zij nemen de plaats in van de collega's van het Agentschap voor Natuur en Bos, die tegen dan naar het nieuwe VAC Brussel, het Herman Teirlinckgebouw zullen verhuisd zijn. 

 

2. Secretaris-generaal: Peter Cabus

Cabus was voordien secretaris-generaal van het Departement RV. Jean-Pierre Heirman, secretaris-generaal van het Departement LNE is sinds 1 april met pensioen.

 

3. Aantal bevoegde ministers: 4

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege is grotendeels bevoegd voor het nieuwe departement, behalve voor de dienst Dierenwelzijn (bevoegdheid van Ben Weyts), de inspectie Onroerend Erfgoed (bevoegdheid van Geert Bourgeois) en Energie (bevoegdheid van Bart Tommelein).

 

4. Belangrijkste doelstellingen

Het Departement Omgeving werkt onder andere aan het behalen van milieu- en klimaatdoelstellingen, een duurzaam ruimtegebruik en de duurzame omgang met verschillende natuurlijke hulpbronnen.

Belangrijke nieuwigheid is alvast de omgevingsvergunning - de samenbundeling van de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning - die in februari in vier gemeenten is gestart. 

 

5. Nieuw beleidsdomein Omgeving

Samen met het nieuwe departement ontstaat ook het nieuwe beleidsdomein Omgeving, door het samenvoegen van de beleidsdomeinen Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed.

Deze entiteiten behoren nu tot het beleidsdomein Omgeving:

 • Departement Omgeving
 • Agentschap voor Natuur en Bos
 • Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
 • Vlaams Energieagentschap
 • Vlaamse Milieumaatschappij
 • OVAM
 • Vlaamse Landmaatschappij 
 • Agentschap Wonen Vlaanderen
 • Agentschap Onroerend Erfgoed
 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
 • Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
 • Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid

 

Met dit filmpje ging het nieuwe departement en beleidsdomein van start op 1 april 2017:

Meer weten? www.omgevingvlaanderen.be en www.vlaanderen.be

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.