Dit zijn onze meest toegankelijke websites

Dit zijn onze meest toegankelijke websites
De site van het Departement Landbouw en Visserij werd bekroond tot de meest gebruiksvriendelijke en toegankelijke uit de selectie.

De dienst Diversiteitsbeleid bekroonde enkele maanden geleden de meest toegankelijke websites van de Vlaamse overheid. Het Departement Landbouw en Visserij, overheid.vlaanderen en het OPZC Rekem vielen in de prijzen. Wat maakt die sites zo toegankelijk? 13 vroeg het aan twee collega’s die mee in de jury zaten.

Voor Özge Akarsu van de dienst Diversiteitsbeleid is het vooral belangrijk dat informatie makkelijk te vinden is op een website. Essentieel daarvoor is het ontwerp van de site. ‘Hoe beter de site georganiseerd is, hoe gemakkelijker het is om snel informatie te vinden.’

Ook het gebruik van eenvoudige taal speelt een rol. ‘Mijn moedertaal is Turks. Net zoals voor andere anderstaligen is het voor mij soms ook iets moeilijker om alles juist te begrijpen. Te veel woorden, te lange zinnen, ambtelijke taal, juridische termen, … zorgen voor verwarring.’

 

De juiste boom vinden

Dominiek Heyvaert van de Vlaamse Belastingdienst heeft autisme. Hij verwacht in de eerste plaats duidelijkheid: ‘Niet te veel informatie op een pagina, een goed evenwicht tussen woord en beeld en een duidelijk leesbaar lettertype.’ Dominiek wil de juiste informatie ook snel terugvinden.

‘Mensen met autisme zijn detaildenkers en denken vaak in beelden’, legt hij uit. ‘Als je een site vergelijkt met een bos, dan zien mensen zonder autisme vooral het bos en hebben ze weinig aandacht voor de bomen. Wie autisme heeft, ziet de afzonderlijke bomen, maar niet het bos. Wel, bij een gebruiksvriendelijke website heb je geen boswachters nodig om in het bos de juiste boom te vinden.’

toegankelijk_ov.vl_1000.jpg

Bij overheid.vlaanderen vielen onder meer de goede leesbaarheid en het duidelijke overzicht in de smaak.

 

Awards voor webtoegankelijkheid

 

De selectie

Na een automatische screening van 140 websites van de Vlaamse overheid kreeg een panel van zes diverse collega’s de taak om 11 sites te beoordelen op toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Het panel bestond uit een oudere en een anderstalige medewerker, iemand met autisme en personeelsleden met een visuele, auditieve en fysieke handicap.

 

De winnaars

Het Departement Landbouw en Visserij werd bekroond tot de 'meest gebruiksvriendelijke en toegankelijke site' uit de selectie. Sterke punten zijn de vormgeving, de links naar nuttige documenten, de korte en beknopte teksten, de goed uitgewerkte navigatiestructuur en de online chatsessie voor mensen met een auditieve handicap.

Overheid.vlaanderen kreeg de prijs voor ‘gebruiksvriendelijke site’. De goede leesbaarheid, het duidelijke overzicht, de toegankelijke taal en het vlot leesbare lettertype vielen in de smaak.

OPZC Rekem kreeg een prijs voor alle inspanningen die gedaan zijn om hun site zo toegankelijk mogelijk te maken, zoals duidelijk leesbare teksten, veel foto’s die ondersteund worden door tekst, snelle links op iedere pagina en een contactformulier waarbij je niet verplicht bent om je telefoonnummer mee te delen (wat interessant is voor mensen met een auditieve handicap, want voor hen is het handiger om via mail gecontacteerd te worden). 

toegankelijkheid_rekem_1000.jpg

Op de site van OPZC Rekem vind je een contactformulier waarbij je niet verplicht bent om je telefoonnummer mee te delen. Dat is interessant voor mensen met een auditieve handicap.

 

Meer weten over webtoegankelijkheid? Surf naar overheid.vlaanderen.be/digitale-toegankelijkheid 

Reacties

Overheidswebsites

Callens Ludo - Agentschap voor Binnenlands Bestuur - 11/09/2017 - 10:46

De allereerste overheidswebsite die ik zag, was in 2003 die van de Cook-Eilanden (een creatie van de Nederlander Zuurbier). Hij is in het Engels opgesteld, want gericht naar een internationaal publiek. Het internet is voor gans Polynesië een zegen, niet alleen omdat het diensten tot méér dan 1.000 kilometer bereikbaar maakt zonder een reis te moeten ondernemen, maar ook omdat het het ganse Polynesische volk bij elkaar brengt. Wat ik wel afkeur in de Cook-Eilanden is dat je verplicht bent om in de overheidswebsite in het Engels te communiceren, een vreemde taal. Met zijn 20.000 inwoners zou je die kunnen vergelijken met de gemeentelijke websites. Die waren tot nu toe een complete ramp: precies een kleuterboek met héél veel overbodige foto's en "toeters en bellen", die schijnbaar door een onbekwaam reclamebureau werden opgesteld, want precies alleen gericht op toeristen die niet bij de administratie moesten zijn, maar bij het leukst ogende fietscafé. De Cook-Eilanden verdeelden aanvankelijk hun website naar doelpubliek: uitleg over het land in een mini-aardrijkskundeles (natuur, klimaat, geschiedenis, bevolking, bestuur), administratie voor binnen- en buitenlanders (identiteitskaart, verblijfsvergunningen, werkvergunningen, voorzieningen als gezondheid, openbaar vervoer, onderwijs), werkaanbod (boekhouders en hotelmanagers worden continu gezocht), toerisme. De websites van de hogere overheden zijn beter, maar missen toch nog de logica van de Cook-Eilandse zoekmachine. Inmiddels zie ik wel dat de website van de Cook-Eilanden minder gebruiksvriendelijk is geworden, door opsplitsing in meerdere websites. Een ander voorbeeld is de website van de overheidsdienstverleners: "De Lijn" (openbaar vervoerssysteem van het Vlaams Gewest) vs "CTA" (Chicago Transit Authority, die het openbaar vervoer verzorgt in Chicago). Klik ze allebei aan. Voorbeeld bij "De Lijn": wat wordt bedoeld met hoofdhalte? Buiten het feit dat de gegevens onvolledig zijn en fout, zie je vooral wit, geel en blauw. Vraag me niet wat het logo is van de CTA, interesseert mij geen bal. Maar als er problemen zijn op het net van de CTA, wéét ik het tenminste ("alert"-knop). Wél interessant ook mensen in de jury te zetten, die mogelijk extra-problemen kunnen hebben zoals anderstaligen of mensen met dislexie. Zélf heb ik dislexie en heb ik bijgevolg vooral geen boodschap aan aandachtverwarrende kleuren. "In die Beschränkung zeigt sich der Meister" ("In de beperking toont zich pas de meester") .J.W. von Goethe 1802.

Relevante vergelijking?

Maureen Nuyts - VMM - 29/09/2017 - 09:39

De Vlaamse overheid telt zoveel websites en er zijn er maar 11 beoordeeld door amper 6 personen.
Ik stel me dus vragen bij de relevantie van deze prijs ...

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.