Extra veiligheidsmaatregelen in Brusselse gebouwen Vlaamse overheid

In de Brusselse gebouwen gelden ook op vrijdag 25 maart nog extra veiligheidsmaatregelen.

  • Je kan niet door de draaideur van je gebouw binnen (als die er is). Je moet al bij het binnenkomen badgen. Hou je badge steeds bij. Wie zijn badge vergeet, moet zich inschrijven als bezoeker.
  • De poorten van de loskades zijn dicht en worden alleen geopend bij levering of ophaling.
  • Alleen mensen met een badge van de Vlaamse overheid die toegang geeft tot de parkings onder de gebouwen krijgen toegang tot de parking.
  • Bezoekers moeten zich in alle gevallen identificeren aan de ingang en zich registreren aan het onthaal. Je moet bezoekers persoonlijk afhalen aan het onthaal.
  • Er is extra bewaking aanwezig.

Ook in de kantoorgebouwen in andere regio’s - zoals de VAC’s Brugge, Gent, Antwerpen, Hasselt en Leuven – worden de bestaande onthaalprocedures strikter toegepast en is er een verhoogde waakzaamheid. 

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.