Grensoverschrijdend gedrag: hier kan je terecht

Grensoverschrijdend gedrag: hier kan je terecht

Bijna 1 op de 3 werknemers komt op het werk in aanraking met pesten, agressie, discriminatie of seksuele intimidatie​, volgens cijfers van hr-dienstverlener Securex. Een overzicht van waar je bij de Vlaamse overheid terechtkunt bij problemen.

Er zijn een aantal plaatsen waar je kan aankloppen bij conflicten, pesten, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie of andere integriteitsschendingen:

  • Spreekbuis luistert, geeft advies over de stappen die je kan zetten en wijst je door naar de juiste dienst: 0800 92 5 93 of spreekbuis@vlaanderen.be
  • Mensen in je eigen entiteit: leidinggevenden, contactpersonen Integriteit, vertrouwenspersonen, P&O-verantwoordelijken en diversiteitsambtenaren.
  • De centrale diensten voor welzijn en integriteitAudit Vlaanderen, de preventieadviseurs Psychosociaal Welzijn, de dienst Diversiteitsbeleid, de Sociale Dienst en de Vlaamse Ombudsdienst. 

Meer info op de Spreekbuiswebsite.

 

Pesten stijgt

Bijna 30% van de werknemers komt in aanraking met grensoverschrijdend gedrag. 14% voelt zich gediscrimineerd. Het aantal pesterijen steeg de voorbije twee jaar met 35%.

In 64% wijzen mensen een leidinggevende aan als dader. Vaak is dat inderdaad zo, maar soms heeft het volgens Securex ook te maken met onmacht of het gevoel dat de werkgever niets doet als hij weet heeft van pesterijen.

Bij de Vlaamse overheid waren er in 2015 het vaakst meldingen over pesten, arbeidsorganisatie en interpersoonlijke relaties op het werk. Alle cijfers vind je op deze pagina.

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.