Heb jij je pensioendatum al berekend via MyPension.be?

Screenshot website

Nog niet nagekeken wanneer je ten vroegste met pensioen zal kunnen gaan? Neem je e-ID of token bij de hand en surf naar MyPension.be. Daar kan elke ambtenaar, werknemer of zelfstandige vanaf nu de datum berekenen waarop hij ten vroegste zal kunnen stoppen met werken als hij een volwaardig pensioen wil.

De website bestond al langer, met gegevens over carrière en pensioen, maar wordt nu verder uitgebouwd. Vanaf oktober 2016 zullen contractuele collega’s er ook alle informatie vinden over hun aanvullend pensioen (tweede pijler). En vanaf begin 2017 kan je er ook het bedrag van je wettelijk pensioen berekenen. Nog later, eind 2017, zal je er ook kunnen simuleren wat de impact is van een carrièreswitch op je pensioen. Wie overweegt om zelfstandig te worden of halftijds te werken, zal dan makkelijk de gevolgen voor zijn pensioen kunnen berekenen.

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.