Het Zoniënwoud wordt nog wilder

Het Zoniënwoud maakt sinds kort deel uit van het ‘European Rewilding Network’
Schotse Hooglanders overleven nu al het hele jaar door op eigen houtje in de buurt van het Bosmuseum van Groenendaal (foto: Dirk Raes)

Het Zoniënwoud maakt sinds kort deel uit van het ‘European Rewilding Network’, dat sinds 2013 ijvert voor meer wilde natuur en wilde dieren in Europa. “Het netwerk telt al 42 gebieden in 18 Europese landen”, zegt Steven Vanonckelen van het Agentschap Natuur en Bos. “In die natuurgebieden mag de natuur haar gang gaan en is het beheer minimaal. Dieren die er van oorsprong voorkomen krijgen alle kansen om zich opnieuw te vestigen of hun aanwezigheid te versterken.”

In het Zoniënwoud gaat het om populaties van ree, everzwijn en vos. “We hopen binnenkort ook dassen en boommarters te mogen verwelkomen." Tegelijk zijn ook de Schotse Hooglanders, die het hele jaar door op eigen houtje overleven in het begrazingsblok bij het Bosmuseum van Groenendaal, een belangrijke stap naar een wilder en natuurlijker woud. "Het is een mooie erkenning, ook voor onze samenwerking met de andere gewesten. En zo krijgt het Zoniënwoud internationaal ook meer aandacht."

Foto: Dirk Raes

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.