'Kunnen reanimeren, of met een AED werken, kan voor je collega’s een groot verschil maken'

Luc Nevens (Agentschap Wegen en Verkeer) naast de ambulance.
Luc Nevens is al 12 jaar vrijwillig ambulancier

Maandag 16 oktober is Restart a Heart Day, de Europese sensibilseringsdag rond een plotse hartstilstand. Daarom hernemen we het gesprek met collega Luc Nevens uit 2016.

Zorgen voor je hart is het belangrijkste wat je zelf kunt doen om hart- en vaatziekten te voorkomen. En wanneer het misloopt, hopen dat iemand je hulp kan bieden. Iemand zoals Luc Nevens van het Agentschap Wegen en Verkeer.

 

'Wij moeten elke situatie snel kunnen inschatten'

Als wegentoezichter in district Halle is Luc Nevens veel onderweg om signalisatie en wegmarkeringen te controleren en op te volgen. Zo ziet hij ook regelmatig een ongeval, gelukkig meestal enkel met blikschade. Als EHBO-hulpverlener verzorgt hij al eens een snijwonde tijdens het werk. Maar Luc is ook al 12 jaar vrijwillige ambulancier voor de dienst 112. En daar weet hij nooit wat hij kan verwachten.
'Voor de 112 heb ik meestal dienst tijdens het weekend', vertelt Luc. 'Na een 112-oproep vertrek ik dan vanuit het ziekenhuis naar de interventie. Dat kan van alles zijn: een ongeval, of een oproep uit een rusthuis, of iemand die ergens onwel is geworden. Het werk is dus heel gevarieerd. Je ziet altijd andere patiënten, met telkens andere ziektebeelden. Wij werken uiteraard nauw samen met de MUG (Mobiele Urgentiegroep, red.), waar altijd een dokter bij is. Onze taak als ambulancier is wat ruimer dan wat de EHBO-hulpverlener op het werk doet: de situatie inschatten, reanimatie starten, de patiënt stabiliseren.'

 

'Niks doen is altijd slechter'

Het Rode Kruis leert ons dat maar 5 tot 10% van de patiënten een plotse hartstilstand buiten het ziekenhuis overleeft. Maar binnen de zes minuten reanimeren of defibrilleren, zoals met een AED-toestel, verhoogt die overlevingskans naar 50 of zelfs 70%. 'Er is een groot verschil tussen de theorie leren op een pop, en echt reanimeren op een levend mens', weet Luc ook. 'Maar zelfs al breek je twee ribben tijdens het reanimeren: je doet iets, en niks doen is altijd slechter. Iemand wiens leven gered is zal achteraf echt niet boos zijn om die gebroken ribben. Met een AED kunnen werken of kunnen reanimeren, kan voor je collega's een groot verschil maken. In elk groot gebouw van de Vlaamse overheid is trouwens een AED aanwezig. En als EHBO-hulpverlener kan je altijd extra ondersteuning krijgen bij de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB), als je je onzeker voelt of vragen hebt. Het ergste wat je kan doen is 112 bellen en daarna gewoon wachten tot de ambulance komt. Bij ernstig hartfalen weet je dat de kans klein is dat je de patiënt nog kan redden, maar voor de nabestaanden maakt het een groot verschil dat je alles hebt gedaan wat je kon.'

'Zorgen voor jezelf is cruciaal', geeft luc nog mee. 'Leer de signalen kennen, laat je opvolgen door de huisarts, leef gezond. Mensen zijn er zich niet altijd van bewust dat ze zelf heel veel kunnen doen om gezond te blijven.' Op de webpagina's over de Week van het hart lees je meer tips om je hart gezond te houden. Info over EHBO-opleidingen en oefensessies rond het gebruik van de AED vind je op de pagina's van de GDPB.

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.