Meldpunt voor welzijn en integriteit als goed voorbeeld in klokkenluidersrapport OESO

Campagnebeeld van Spreekbuis: 'Lig je wakker van je werk?'

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft een nieuw rapport gepubliceerd met een analyse van de klokkenluiderssystemen bij overheden en de private sector. Daarin staat het unieke meldpunt voor welzijn en integriteit van de Vlaamse overheid vermeld als goed voorbeeld. Bij dat meldpunt kunnen zowel personeelsleden (via Spreekbuis) als burgers en bedrijven (via 1700) terecht.

Meldkanalen

De klokkenluidersbescherming van de Vlaamse overheid geldt al sinds de start als goed voorbeeld op Europees vlak. Maar de Vlaamse overheid gaat nog een stap verder. Ze maakt ook werk van meldkanalen om vragen en meldingen te ontvangen en te behandelen, zodat de klokkenluiderbeschermingsprocedure niet vaak effectief moet worden opgestart.

Het is deze aanpak die de OESO interessant vindt en als goed voorbeeld voorstelt in het klokkenluidersrapport. Vooral de benadering om welzijn en integriteit te bundelen in het uniek meldpunt en de dienstverlening op maat van de verschillende doelgroepen, personeelsleden en burgers en bedrijven, blijkt een inspirerende werkwijze.

Spreekbuis

Personeelsleden kunnen iedere werkdag van 9 tot 17 uur terecht bij Spreekbuis. Alle vragen over welzijn en integriteit op het werk zijn er welkom: conflicten, pesterijen, discriminatie, problemen in de persoonlijke levenssfeer, diefstal of andere integriteitskwesties …

Meer informatie over het uniek meldpunt vind vind je op de website over de werking van de Vlaamse overheid

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.