Nieuw diversiteitsplan legt de lat hoog

Infografiek diversiteitscijfers: eind 2015 haalden we 4,4% collega's met een migratieachtergrond, 33,7% vrouwelijke afdelingshoofden, 25,6% vrouwelijke topambtenaren en 1,3% personen met een handicap of chronische ziekte. De nieuwe streefcijfers vanaf dit jaar zijn 10% collega's met een migratieachtergrond (volgens een nieuwe definitie), 40% vrouwen in top- en middenkader, en 3% personen met een handicap of chronische ziekte.
Infografiek diversiteitscijfers

Hogere streefcijfers èn maatregelen om de Vlaamse overheid diverser te maken. Dat zijn de belangrijkste speerpunten van het nieuwe gelijkekansen- en diversiteitsplan 2016-2020. Tegelijkertijd zijn ook de diversiteitscijfers van 2015 bekend gemaakt: twee van de vier doelstellingen zijn gehaald.

Cijfers 2015

Eind 2015 klokten we af op 4,4% collega’s met een migratieachtergrond. Dat is meer dan de 4% die eind 2015 moest gehaald zijn.

Een vrouwelijke topambtenaarOok het aantal vrouwelijke afdelingshoofden ligt hoger dan het streefdoel van 33%, namelijk 33,7%. Bij de vrouwelijke topambtenaren wordt het streefcijfer van 33% niet gehaald met 25,6%. Vandaag ligt dat cijfer met 21% zelfs nog lager, onder meer omdat een van de vrouwelijke topambtenaren intussen met pensioen ging.

Ook het eindresultaat voor personen met een handicap of chronische ziekte oogt niet zo fraai: amper 1,3%. Niet eens de helft van de vooropgestelde 3%.

Hogere streefcijfers

Een werknemer met een migratieachtergrondEr zijn dus hogere streefcijfers voor diversiteit vanaf dit jaar. Voor collega’s met een migratieachtergrond is het nieuwe streefcijfer 10% in plaats van 4%. De definitie wordt gewijzigd.

Voortaan worden alle niet-Belgen meegeteld. Tot nu toe moest je van buiten de vijftien landen van de oorspronkelijke Europese Unie komen. Ook iemand die een ouder heeft met een andere nationaliteit, wordt vanaf 2016 als collega met migratieachtergrond beschouwd.

Met die nieuwe definitie tellen méér collega’s mee, maar dan nog halen we niet automatisch het nieuwe streefcijfer van 10%. Er zullen sowieso nog acties moeten volgen om dat aantal te bereiken.

Meer inspanningen

Ook voor vrouwen in top- en middenkader gaat het streefcijfer omhoog: van 33% naar 40%.

Een werknemer met een handicapVoor personen met een handicap of chronische ziekte blijft het streefcijfer 3%, maar er komen meer inspanningen om dat percentage ook echt te bereiken.

Er komen daarnaast ook streefcijfers voor stagiairs en jobstudenten uit de kansengroepen. Dit om hen vertrouwd te maken met de Vlaamse overheid als werkgever.

Uitdaging

De nieuwe streefcijfers halen wordt sowieso een uitdaging in tijden van besparing. Vlaams diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva:  “Werken aan diversiteit is een opdracht voor iedere werknemer van de Vlaamse overheid. Leidinggevenden en vooral topambtenaren hebben een cruciale verantwoordelijkheid om dit actieplan waar te maken op de werkvloer.”

Reacties

arbeidshandicap

Peter Peeters - Departement EWI - 17/05/2016 - 11:04

Als persoon met een kleine arbeidshandicap moet het mij van het hart dat het percentage mensen met een arbeidshandicap dat werknemer binnen de Vlaamse overheid is, extreem laag is. Ik heb geluk dat ik werk heb en ben mijn departement dankbaar maar voor vele mensen met een handicap is dat niet het geval; die mensen hebben ook voldoende intellectuele capaciteiten en de juiste vaardigheden. Ik hoop dat het percentage de hoogte ingaat.
Voor het overige is het goed dat het aantal vrouwelijke afdelingshoofden en het aantal werknemers met een migratieachtergrond binnen de Vlaamse overheid gestegen is.

Arbeidshandicap

Jean Milissen - Departement Landbouw en Visserij - 18/05/2016 - 08:34

Ook ik heb het geluk gehad dat ik al werk had en dat mijn arbeidshandicap (Aspergersyndroom) pas nadien werd vastgesteld. Mijn opmerking is dat het niet volstaat om een beoogde streefcijfer te halen, maar dat er ook meer moet gedaan worden aan de begeleiding en benadering van deze personen en dan vooral bij arbeidshandicap met een psychische achtergrond. Niet alleen theoretisch benaderen, maar vooral meer praktisch.

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.