Nieuw gebouw in Brussel tegen 2025

Beeld van Noordwijk in Brussel (Foto: Dieter Telemans)
Het Facilitair Bedrijf gaat op zoek naar een nieuw gebouw ter vervanging van het Ellips-, Arenberg- en Ferrarisgebouw. Dat zal niet noodzakelijk in de Noordwijk zijn. (Foto Noordwijk: ID/Dieter Telemans)

Tegen 2025 zullen de collega’s van het Brusselse Ellips-, Arenberg- en Ferrarisgebouw verhuizen naar een nieuw kantoorgebouw. Bedoeling is om het aantal grote gebouwen van Het Facilitair Bedrijf in Brussel verder af te bouwen. De Vlaamse Regering heeft daarover vandaag een conceptnota goedgekeurd met een huisvestingsplan voor Brussel.

‘De huurcontracten van het Brusselse Arenberg- en Ellipsgebouw lopen respectievelijk af in 2023 en 2024 en het Ferrarisgebouw is aan renovatie toe, dus moeten we op zoek naar een alternatief’, zegt administrateur-generaal Frank Geets van Het Facilitair Bedrijf. ‘Ter vervanging van die drie gebouwen zoeken we bij voorkeur naar één gebouw. We willen naar een zo compact mogelijke huisvesting. Dat betekent immers een kleinere ecologische voetafdruk, besparing op allerlei kosten zoals huur, infrastructuur en oppervlakte, en het moedigt samenwerking tussen de verschillende entiteiten aan.’
Het nieuwe gebouw zal bij voorkeur gehuurd worden en zal, net als de andere nieuwe gebouwen van de Vlaamse overheid, een voorbeeldfunctie hebben en duurzaam en toegankelijk zijn.  

 

Drie grote gebouwen

‘Het liefst zien we vanaf 2025 nog drie grote gebouwen in ons beheer in Brussel. Daarbij vertrekken we van het gerenoveerde Consciencegebouw, het nieuwe VAC Brussel en een vervanger voor het Ferraris-, Ellips- en Arenberggebouw. Er blijven dan nog enkele entiteiten over, die zelf in hun eigen huisvesting voorzien, maar het is niet uitgesloten dat we dergelijke behoeften in de toekomst ook meenemen, zoals nu ook al gebeurt voor bijvoorbeeld VLM en VMSW.’ De kabinetsgebouwen op en rond het Martelaarsplein blijven.

ferrarisgebouw_luc_roymans.jpg

Er zijn een aantal opties voor het nieuwe gebouw, zoals een nieuwbouw op de site van het Ferrarisgebouw (foto), een grondige renovatie van dat gebouw plus een extra huurgebouw of het huren van een nieuw gebouw. (Foto: Luc Roymans)

 

Verschillende scenario’s

Er zijn vier scenario’s om het Arenberg-, Ellips- en Ferrarisgebouw te vervangen: een nieuwbouw op de site van het Ferrarisgebouw, een nieuw gebouw huren (mogelijk twee), een grondige renovatie van het Ferrarisgebouw plus een extra huurgebouw.

Alle scenario’s hebben voor- en nadelen volgens Frank Geets. ‘Een nieuwbouw op de Ferrarissite heeft een aantal voordelen, maar een nieuwbouw zou pas in 2030 gerealiseerd kunnen zijn. Er zou ook een afwijking in de bouwvoorschriften toegestaan moeten worden en het is niet zeker of die er komt.’

‘Voorkeurscenario is de inhuring van een nieuw kantoorgebouw. In dat geval kunnen we naar een (minimaal) bijna-energieneutraal, duurzaam en toegankelijk gebouw, kunnen we de timing van de verhuisbewegingen goed op elkaar afstemmen en hoeven de collega’s van het Ferrarisgebouw slechts één keer te verhuizen.’

 

VAC Brussel en Conscience

Maandag 30 januari wordt de inkomhal van het Consciencegebouw heropend na verbouwing. Nog tot midden 2018 zal het gebouw verdieping per verdieping verder klaargestoomd worden voor Het Nieuwe Werken. Uiteindelijk moet dat tot een kwart extra ruimte opleveren voor andere diensten en een moderne, kwalitateitsvolle en energiezuinige huisvesting voor alle bewoners.

Vanaf augustus 2017 verhuizen zo’n 2600 collega’s naar het nieuwe VAC Brussel, het Herman Teirlinckgebouw. Het Facilitair Bedrijf zal als eerste zijn intrek nemen, om de laatste kinderziektes weg te werken. Vanaf september volgen de andere collega’s uit het Boudewijn- en Phoenixgebouw (behalve het Departement Financiën en Begroting en het Departement Ruimte Vlaanderen), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), de Minaraad en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Reacties

Evaluatie openlandschapsbureau

Bert Vandervaeren - Jongerenwelzijn - 30/01/2017 - 11:48

Op het internet zijn er pro en contra's te vinden over het werken in een openlandschapsbureau. Op zijn minst zou dit 'nieuwe werken' geëvalueerd mogen worden na enkele jaren. Wordt er bij een verhuis aan ambtenaren gevraagd hoe men het liefst zou werken op de nieuwe werkplek?

Xavier Suykens - Het Facilitair Bedrijf - 24/03/2017 - 12:19

Dag Bert

De intekening van de werkvloer gebeurt steeds in bilateraal overleg met de betrokken entiteiten. De keuzevrijheid bestaat vooral in de invulling van de afgesloten ruimten, en het soort individuele werkplekken dat wordt gebruikt. Hierbij hanteren we enkele algemene principes die hun nut hebben bewezen voor de betrokkenheid en samenwerking op de werkvloer. Zo streven we steeds naar een evenwichtige afwisseling tussen open en gesloten ruimtes en een variatie aan activiteitsgebonden werkplekken.

Werkplekinrichting is ook constant in evolutie. Zo stellen we door de jaren heen een evolutie vast van volledig open landschap naar een “kamerconcept”, waarbij open ruimtes (met maximaal 2 werkplekeilanden per zone) worden gebufferd door een wand of een afgesloten ruimte. Ook is het gamma aan “bouwblokken” binnen een kantooromgeving de laatste jaren verbeterd en gedifferentieerd. Zo zijn er vandaag ook zit/sta-werkplekken, akoestisch afgeschermde werkplekken en intake cockpits. Neem zeker een kijkje op https://overheid.vlaanderen.be/werkplekcatalogus.

Huren voordeliger dan kopen?

Courtois Lode - Departement MOW - 31/01/2017 - 04:34

Waarom koopt de Vlaamse overheid de gebouwen niet i.p.v. ze te huren? Dat lijkt me met het oog op kostenbesparingen en duurzaam investeren op termijn toch veel voordeliger uit te vallen? Zijn berekeningen/simulaties beschikbaar die een objectieve vergelijking toelaten?

Antwoord van Het Facilitair Bedrijf

Petra Goovaerts - 13 - 01/02/2017 - 10:10

Beste Lode, we kregen dit antwoord van Het Facilitair Bedrijf op uw vraag: 'Door te huren worden de pieken van uitgaven sterk afgevlakt. Er zijn geen - of althans veel minder - bijkomende middelen nodig voor de aankoop en voor het eigenaarsonderhoud. Voor een overheid en een bedrijf is het daarom interessant om kantoren die voor de (vastgoed)markt redelijk standaard zijn te huren in plaats van te kopen. Op die manier kunnen de beschikbare middelen optimaal ingezet worden om beleid te voeren.' ^Petra (redactie 13)

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.