Nieuw systeem loopbaanonderbreking vanaf begin september

Mama in loopbaanonderbreking
Foto ID/Benoit De Freine

Vanaf 2 september 2016 zal het systeem van loopbaanonderbreking er anders uitzien voor Vlaamse ambtenaren. Hoe dit net zal ingevuld worden, is op dit moment nog niet duidelijk. Daarover volgt later meer informatie.

Niet langer RVA

Als je loopbaanonderbreking start op 2 september of erna, kan de RVA je aanvraag niet meer behandelen, omdat het beheer in handen komt van de collega’s van het Departement Werk en Sociale Economie. De RVA zal je aanvraagformulier terugsturen als je je vergist. De nieuwe aanvraagprocedure wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt via www.werk.be

Het gaat hier voor alle duidelijkheid om het algemeen stelsel en het eindeloopbaanstelsel.

Nog wel RVA

De aanvragen voor loopbaanonderbreking in het kader van de thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) zullen ook na 2 september nog verder door de RVA behandeld worden.

Vlaamse aanmoedigingspremie

Het nieuwe systeem van loopbaanonderbreking is een gevolg van de zesde staatshervorming. De Vlaamse aanmoedigingspremies in de openbare sector (die je boven op de federale onderbrekingsuitkeringen krijgt) worden ook meegenomen in de hervorming van het systeem. Ook hierover volgen later meer details.

 

 

 

Reacties

loopbaanonderbreking

Bart De Baets - Zorg en Gezondheid - 23/03/2016 - 11:01

De verlofstelsels loopbaanonderbreking algemeen stelsel en deeltijdse loopbaanonderbreking voorafgaand aan het pensioen worden grondig hervormd door de Vlaamse overheid.
Zijn de vakbondsorganisaties in slaap gevallen? Waarom horen we hier geen reactie op? Is er overleg geweest?

Combinatie LO en zorgkrediet onmogelijk

Christine Van Durme - VMM - 25/04/2016 - 10:42

Dus als ik het goed begrijp zal na 02/09 loopbaanonderbreking vervangen worden door zorgkrediet. ik ben 54 jaar en behoor nog tot de gelukkigen die nog 1/5 LO voorafgaand aan pensioen heeft kunnen bemachtigen. Maar wat met dit zorgkrediet? Kan dit gecombineerd worden met deze LO die nog lopende is voor een aantal ambtenaren. ik denk het niet. Mijn vader is dement, ik heb 3 kinderen en 4 kleinkinderen. Dus wanneer er iemand zorg nodig heeft zal ik dit niet redden met een werkregime van 4/5. Op dat moment zou men toch tijdelijk moeten kunnen overstappen naar zorgkrediet, en nadien de LO die voor mij nog lopende is terug aanvatten? Maar dit kan blijkbaar niet, want de schoen wringt op het moment dat je de LO voorafgaand aan pensioen terug wil hervatten, dit zien ze als een nieuwe aanvraag, en na september 2016 kan dit niet meer. Gesjareld ?? Hopelijk de komende 7 jaar geen hulpbehoevende familieleden voor mij......

Nog geen duidelijkheid

Veerle Van den ... - 13 - 25/04/2016 - 11:12

Dag Christine,

Ik kan op jouw vragen op dit moment geen antwoord geven aangezien er nog geen duidelijkheid is over de details van het nieuwe systeem. Van zodra we meer weten lees je het hier.

Veerle

1/2 LBO 55+

Jansen Christel - departement LNE - 25/04/2016 - 12:43

Beste,

Tot heden werk ik VT als gedetacheerde leerkracht bij departement LNE , ik ben van 1961 en stap vanaf 1/09 in de 1/2 LBO 55 +
Ikzelf heb erg snel deze beslissing genomen, daar de school mij op de hoogte bracht dat het een laatste kans was in te stappen in deze regeling. Men kon mij nog niet duidelijk zeggen welke invloed dit heeft op mijn pensioen. Ik hoop dat ik nu de juiste beslissing heb genomen.

eindeloopbaanstelsel stopgezet wegens LO medische redenen en dan niets meer?

Nuyts Martine - gemeentebestuur - 25/04/2016 - 03:08

Ik heb mijn eindeloopbaan stopgezet om voor een gezinslid LO medische redenen te starten. Moet ik deze LO medische redenen nu stoppen om terug een eindeloopbaan te kunnen hebben tot mijn pensioen?

Nog geen duidelijkheid

Veerle Van den ... - 13 - 25/04/2016 - 03:22

Ik kan op jouw vragen op dit moment geen antwoord geven aangezien er nog geen duidelijkheid is over de details van het nieuwe systeem. Van zodra we meer weten lees je het hier.

tot wanneer aanvragen ?

hans longueville - mdk - 28/05/2016 - 08:48

Ik wens 1/5 minder te werken.
Er is me gezegd dat ik dit voor 01/06 moet aanvragen om te starten 01/09 ?
Kan ik dit stelsel aanvragen en "on hold" zetten zo dat ik er later gebruik kan van maken ?

Hopelijk kan U op mijn vraag antwoord geven en is er duidelijkheid over.

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.