Nieuwe berekeningswijze voor sommige ambtenarenpensioenen vanaf 1 december

Nieuwe berekeningswijze voor sommige ambtenarenpensioenen vanaf 1 december
(Foto: ID/Maarte De Bouw)

Federaal minister van Pensioen Daniel Bacquelaine heeft een nieuw plan klaar om de ambtenarenpensioenen in ons land te hervormen. Wie eerst als contractueel tewerkgesteld is bij de overheid en nadien statutair wordt, zal geen ambtenarenpensioen meer krijgen voor zijn hele loopbaan. Het zal bovendien snel gaan: het nieuwe systeem zal vermoedelijk al gelden voor wie vanaf 1 december 2017 vastbenoemd wordt.

Dat betekent dat je enkel nog een ambtenarenpensioen krijgt voor de dienstjaren waarin je vastbenoemd was. Je jaren als contractueel personeelslid zullen in dat geval meetellen voor je zogenaamde privé of werknemerspensioen. Je krijgt dus een gemengd pensioen.

Op dit moment tellen de jaren die je als contractueel gewerkt hebt voor je statutair benoemd werd, wel nog mee voor de berekening van je ambtenarenpensioen.

Het nieuwe plan zal gelden voor alle ambtenaren, dus zowel bij de federale, Vlaamse en provinciale overheden, als bij de lokale besturen.

 

Lager pensioen

Door die nieuwe regeling zal het pensioen van ambtenaren met een gemengde carrière zeker lager liggen dan nu. Het pensioen van een statutaire ambtenaar wordt immers berekend op basis van het loon van de laatste vijf of tien jaar van de loopbaan. Voor het werknemerspensioen daarentegen wordt het gemiddelde loon van je hele loopbaan als basis genomen.

 

Tweede pensioenpijler

‘Daarom werken we op dit ogenblik een tweede pensioenpijler uit voor contractuele personeelsleden bij de diensten van de Vlaamse overheid’, zegt Tom Somers, raadgever Bestuurszaken bij het kabinet van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans. Door die tweede pensioenpijler zal het verschil in pensioen voor de betrokken personeelsleden een stuk bijgepast worden. Maar ook met die tweede pijler zal er een verschil blijven.  

Het is de bedoeling dat de tweede pensioenpijler vanaf volgend jaar wordt ingevoerd. Er is daarvoor een budget van zo’n 21 miljoen euro voor twee jaar (2018 en 2019) voorzien.

Reacties

Ook de TWW'ers en BTK'ers uit de jaren 80 verkeren in dit geval

Callebaut Willy - Waterwegen en Zeekanaal NV - 10/11/2017 - 03:40

We komen in feite terug naar het begin van de jaren '80 toen de gewerkte jaren als tewerkgestelde werklozen of in het Bijzonder Tijdelijk Kader blijkbaar ook niet meetellen als ambtenarenpensioen. En dit ondanks alles wat men ons meer dan 30 jaar geleden beloofde dat deze jaren TOCH gingen meegerekend worden als ambtenarenpensioen. Wij hebben blijkbaar ook GEEN recht op een 2de pensioenpijler. Enkel recht op nog geen 15 euro bruto per gewerkt jaar (!!) vooraleer men - voor hetzelfde werk - als ambtenaar werd benoemd. Dus: verwacht u maar aan een heel klein pensioentje voor alle gewerkte jaren als contractueel!

Er is een enorm verschil tussen TWW-BTK en contractueel

Rutten Mathijs - O.C.M.W. - 11/11/2017 - 10:49

Beste mag ik er u op wijzen dat het pensioen over de jaren TWW-BTK... berekend wordt als werkloze en dat de jaren van GESKO en contractueel worden berekend als een volwaardig werknemer, dus op basis van hun effectief betaald loon. Er is dan ook geen sprake van een klein pensioentje voor de contractuelen. Alles zal er uiteraard vanaf hangen hoe de tweede pijler zal uitgebouwd worden. Voor de contractuelen zal dan ook echt moeten ingezet worden op de tweede pijler.

Bekend bij de r... - Bekend bij de redactie - 16/11/2017 - 02:18

Ik heb mijn berekening gekregen via mijn huidig werk en in die berekening zag ik dat mijn eerste 10 jaren contractueel (tijdelijk) militaire dienst, tot mijn verbazing geteld werd als 'stempelend' en kwamen die bedragen overeen met 10 jaar zogezegd 'stempelen'. Hoewel ik toch bijgedragen heb aan allerlei kassen.
Veel generatiegenoten (jaren '60) gaan zich hard verschrikken vrees ik ... en we zijn met velen vandaar de besparingen vermoed ik.

Stage

Pype Lieven - Jongerenwelzijn - 10/11/2017 - 03:42

Wat met statutairen die momenteel stage lopen? Geldt de begindatum van de stage (voor 1 december) of de definitieve benoeming (na 1 december)?

Petra Goovaerts - 13 - 13/11/2017 - 10:00

Beste Lieven,

Het volstaat om aangeworven te zijn voor 1 december 2017 om nog te kunnen genieten van de huidige regeling. Bij de diensten van de Vlaamse overheid wordt de proefperiode immers gelijkgesteld met vaste benoeming.

Petra (13)

Hoe eerlijker = hoe minder pensioen ... "Iederéén gelijk voor de wet , maar niet in België "...

Verleye Luc - MDK - 20/11/2017 - 02:20

Ik ben beginnen te werken voor de overheid op m'n 17 jaar als BTK-er, eind jaren '70. Dat betekende geen volle wedde, maar 90% en wel 100% werken. Dus 10% afhouding = 1e belasting extra + nu met de nieuwe hervormingen nog eens inboeten. Waar stopt dat en haalt men het geld bij de 'belastingontwijkers'?

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.