Nieuwjaarsbegroeting Voorzitterscollege en Vlaamse Regering: 'We hebben een nieuw leiderschap nodig'

Vanmiddag vond de nieuwjaarsbegroeting tussen het Voorzitterscollege en de Vlaamse Regering plaats.

Nieuw leiderschap, meer samenwerking

Martin Ruebens, voorzitter van het Voorzitterscollege, riep in zijn nieuwjaarstoespraak leidend ambtenaren en Vlaamse Regering op tot een nieuw leiderschap in balans: 'Mensen verwachten visie, daadkracht, richting en veiligheid van hun leiders. Tegelijk vragen ze vertrouwen, dialoog en ruimte om initiatief te kunnen nemen. Een goed leiderschap brengt dat in balans en creeërt op die manier een werkklimaat waar in vertrouwen samengewerkt kan worden en waar de kans op burn-out daalt.' Tot slot benadrukte hij ook dat we binnen het geheel van de Vlaamse overheid beter moeten samenwerken, want 'we zijn steeds meer op elkaar aangewezen om informatie, middelen en competenties met elkaar te verbinden en te delen.'

Minder hiërarchie, meer netwerk

Ook minister-president Geert Bourgeois wees de leidend ambtenaren in zijn toespraak op een nieuw netwerkleiderschap: 'We moeten verder inzetten op de ontwikkeling van onze managementgroep vanuit het idee van netwerkleiderschap. Hiërarchisch leiderschap biedt immers niet langer een antwoord. Een leidinggevende heeft niet alleen een voorbeeldfunctie, maar moet ook het kader scheppen waarin medewerkers efficiënt en aangenaam kunnen werken. In de evolutie naar minder hiërarchisch en meer zelfsturend werken verandert de rol van leidinggevende naar faciliterend leiderschap.'

Verder verwees de minister-president naar de 30 voorstellen voor een resultaat-en klantgerichte overheid in het Groenboek Bestuur. Hij beklemtoonde dat we, net zoals de disruptieve Uber, Netflix en Airbnb, ook de Vlaamse overheid moeten herbouwen tot een overheid 4.0. 'Tegen 2020 zullen alle administratieve transacties met burgers en bedrijven digitaal verlopen. Tussen de administraties moeten we daarvoor beter samenwerken en meer gegevens delen, open data beschikbaar maken en helder communiceren.' De minister-president riep de leidend ambtenaren ook op om hun doelstellingen in de kerntakenplannen ambitieuzer en preciezer te formuleren: 'We moeten een tandje bijsteken om de beoogde resultaten voor een slankere en efficiëntere overheid te behalen in 2019.'

Nieuw beleid

Tot slot verwees hij naar de afgelopen twee jaar, waarin de regering heel wat nieuw beleid heeft gelanceerd en hervormingen heeft doorgevoerd en bedankte de leidend ambtenaren voor hun inzet. 'De Vlaamse overheid maakt de omslag van een betuttelende en controlerende overheid naar een overheid die vertrouwen geeft, vooruitkijkt en beleid onderbouwt. Een transformatie die veel inspanningen vraagt van alle ambtenaren en van de top. Het Voorzitterscollege moet daarbij inspirator en de motor zijn, en een brug slaan tussen de mensen en Vlaamse Regering.'

 

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.