Onderhandelingen nieuw stelsel loopbaanonderbreking lopen

Gezin aan de ontbijttafel
Er zijn een hoop veranderingen op komst voor wie loopbaanonderbreking wil nemen. Foto ID/Benoit De Freine

Donderdag 28 april is er voor een derde keer onderhandeld tussen de Vlaamse overheid en de sociale partners over de invulling van het nieuwe systeem van loopbaanonderbreking. Dat zou in het najaar moeten starten. De concrete details worden in de loop van juni verwacht.

Waarom een nieuw systeem?

Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd om een eigen systeem van loopbaanonderbreking te ontwikkelen, dat het huidige algemeen stelsel en eindeloopbaanstelsel vervangt. Dit nieuwe stelsel, het Vlaams zorgkrediet, gaat dit najaar van start.

Lopende dossiers

Loopbaanonderbrekingen die nog starten vóór het nieuwe stelsel ingaat, blijven gewoon doorlopen.

Aanmoedigingspremie

De Vlaamse aanmoedigingspremies (die nu onder bepaalde voorwaarden kunnen worden toegekend boven op de federale onderbrekingsuitkering) worden geïntegreerd in het Vlaams zorgkrediet.

Nog wel federaal

De aanvragen voor loopbaanonderbreking in het kader van de thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) blijven federaal en zullen door de RVA blijven behandeld worden.

Andere verloven

Opgelet, binnen de Vlaamse overheid bestaan er nog andere vormen van verloven waarvoor je geen uitkering of premie krijgt zoals onbetaald verlof en verlof voor deeltijdse prestaties (alleen statutaire collega’s).

In de meeste gevallen zijn deze systemen een gunst, maar soms ook een recht (bv. voor mensen ouder dan 55). Het is nog niet duidelijk of er aanpassingen komen ter compensatie van het nieuwe systeem van loopbaanonderbreking.

Reacties

loopbaanonderbreking vanaf 55+

Mia De Smedt - Cultureel Erfgoed, Kasteel van Gaasbeek - 02/05/2016 - 04:25

Ik vind het heel merkwaardig dat het beleid de loopbaanonderbreking aan 80% voor 55+ wil afschaffen, terwijl men anderzijds de mond vol heeft over werkbaar werk voor ouderen.
We moeten dus liefst voltijds werken tot 67 jaar. Misschien kunnen de parlementsleden het goede voorbeeld geven. Zo goed als alle Kamerleden kunnen nu nog altijd op 55 jaar met pensioen, en meer dan de helft zelfs op 52 als ze dat willen... aldus een recente krantenkop.

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.