‘Ontmoedig mensen met een mening niet’

Bart Weekers
Foto Thierry Roge

Vlaams ombudsman Bart Weekers heeft dinsdag in de commissie Algemeen Beleid in het Vlaams Parlement toelichting gegeven bij zijn jaarverslag. Nu Weekers aan het einde van zijn mandaat is, bevat het jaarverslag ook enkele bedenkingen die verder gaan dan 2015. ‘We staan nu veel dichter bij de diensten van de Vlaamse overheid, maar ik zie nog heel wat mogelijkheden om problemen buitengerechtelijk op te lossen.’

Dat de Vlaamse Ombudsdienst nu veel meer klachten van burgers in dialoog met de diensten van de Vlaamse overheid oplost, is voor Bart Weekers de grootste verwezenlijking. ‘Vroeger zat de Vlaamse Ombudsdienst op een wolk die boven de diensten zweefde. Nu lossen we problemen op in samenspraak met de klachtenbehandelaars bij de Vlaamse overheid.’

Hoe pak je dat aan?

WEEKERS: ‘Zeker bij de top vijf van mijn goede leerlingen (De Lijn, VDAB, VLABEL, VRT en de Watergroep, red.) is er een goede wisselwerking tussen ons en de diensten. Na al die jaren kunnen we goed inschatten wat kan en wat niet. De manier waarop ze bij VLABEL de klachten over de kilometerheffing hebben aangepakt, vond ik heel goed. Als ik zie hoe dat in de andere gewesten loopt, ben ik ontzettend blij dat ik ombudsman in Vlaanderen ben. (lacht)’

Gaat het overal al goed?

WEEKERS: ‘Nee, op sommige plaatsen zien we bijvoorbeeld opvallend weinig klachten. Te weinig. We vermoeden dan ook dat de diensten niet correct rapporteren. Andere diensten zouden veel klachten die tot bij de ombudsman komen zelf kunnen oplossen.’

Een opvallende passage in je jaarverslag is dat de leidend ambtenaren het spreekrecht meer zouden moeten waarderen. Wat bedoel je daar net mee?

WEEKERS: ‘Sommige dingen halen mijn jaarverslagen niet. Vaak komen medewerkers van de Vlaamse overheid hun hart luchten over leidinggevenden die het niet appreciëren dat ‘hun ondergeschikten’ hun stem laten horen in de buitenwereld. Zo mogen mensen soms hun mening niet in de media brengen hoewel ze over de juiste expertise beschikken. Soms wordt het ook niet geapprecieerd dat medewerkers zich  maatschappelijk engageren naar aanleiding van een overheidsproject dat niets te maken heeft met hun dagelijkse taak. Ik roep het topmanagement bij de Vlaamse overheid uitdrukkelijk op om die mensen te waarderen, en hen niet te ontmoedigen of af te remmen.’

Waarom precies?

WEEKERS: ‘Onze democratie heeft er alleen maar baat bij als medewerkers van de overheid durven blijven spreken. Niet dat het in alle gevallen mag. In mijn jaarverslag staan ook voorbeelden waarbij medewerkers van de Vlaamse overheid hun boekje te buiten gegaan zijn.’

Wat zie je als de grootste uitdaging voor de komende jaren?

WEEKERS: ‘De versnippering aanpakken. Nu worden klachten op heel veel plaatsen behandeld. Dat zouden we moeten stroomlijnen. Er moeten minder spelers komen en betere afspraken, in samenspraak met de verschillende inspecties van de Vlaamse overheid.’

Reacties

Vrijmoedig spreken

Veerle Depauw - AgO - 15/04/2016 - 11:51

'vrijmoedig' spreken dus, een mooi begrip, een mooie waarde.

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.