Opnieuw functionerings- en managementtoelagen mogelijk vanaf 2017

Briefje van 50 euro. Foto: Agephotostock

Vanaf 2017 kunnen er opnieuw functionerings- en managementtoelagen toegekend worden. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist. Er zit echter een addertje onder het gras: entiteiten krijgen hiervoor geen extra budget.

Nieuw zijn die prestatietoelagen niet. Tot 2012 kon je een functioneringstoelage krijgen als je dat jaar uitzonderlijk goed gepresteerd had. Ook het topmanagement kon een managementtoelage krijgen. Het was de Vlaamse Regering die die beslissing nam.

In het kader van de besparingen die nodig waren in de nasleep van de bankencrisis, werd beslist deze prestatietoelagen in 2013 en 2014 op te schorten. Ook in 2015 en 2016 werden ze niet uitgekeerd.

Correct verlonen

 ‘Nu vinden we het belangrijk entiteiten opnieuw de mogelijkheid te geven mensen te belonen’, zegt Tom Somers van het kabinet Bestuurszaken. ‘Daarom is het belangrijk deze prestatietoelagen weer mogelijk te maken. Correct verlonen is een belangrijk onderdeel van een modern HR-beleid. Entiteiten beslissen zelf of ze de functioneringstoelagen weer invoeren. ‘

Hoe groot is de kans dat ze dat in deze tijden van besparing ook doen? ‘Sommige entiteiten zullen dit misschien niet doen’, geeft Somers toe. ‘Maar ook vroeger waren er entiteiten die geen prestatietoelagen toekenden.’

Reacties

Afschaffen

M. M. (naam bek... - W&Z NV - 03/06/2016 - 03:49

Dit systeem wordt m.i. best afgeschaft, zeker in tijden van besparingen. De centjes verdwijnen immers meestal in dezelfde zakken. De geheimzinnigheid errond: wie krijgt er iets en hoeveel creëert alleen maar een achterdochtige sfeer en afgunst.
Als er wat geld over is, verdeel de pot dan over iedereen en geef gewoon iedereen een beetje meer vakantiegeld of eindejaarspremie want dat zijn nu bepaald geen vetpotten bij de overheid hé.

Afschaffen

Marie-Rose Seeuws - ilvo dier 68 Melle - 06/06/2016 - 01:53

Ik vind dat iedereen recht geeft om een deel van het spaarpotje te krijgen, zo is iedereen tevreden.

ik stel voor om in tijden van besparingen dergelijke premies af te schaffen

ludwien cardoen - departement wvg - 08/06/2016 - 01:11

Ik ben ook van mening dat dergelijke premies geen meerwaarde zijn. Engageer je voor je werk, dat kan ook zonder premies.
Een goed resultaat haal je in groep en niet alleen, waarom dan enkele individuele collega's van een premie voorzien?
Heel het systeem van mato en futo mag van mij definitief afgeschaft worden.
Leg dat eens uit aan de burger, wij besparen, maar voor dergelijke premies zonder meerwaarde en maar al te vaak wrevel bij de grote groep personeelsleden, daar wensen wij als overheid wél in te investeren... Alle gekheid op een stokje hee...

sluw gepikt

Erik Van Cauter - CJSM - 03/06/2016 - 03:54

En waar is het geld naar toe dat in sectorale akkoorden hiervoor aan het personeel werd toegekend? "Opgeschorte" middelen zijn nu definitief verdwenen. Het personeel vraagt trouwens niet om prestatietoelagen, maar om voldoende mankracht om het werkt uit te voeren. Zijn de ziektecijfers nog niet duidelijk genoeg? Wat baten kaars en bril?

goed afwegingskader nodig

willem coppens - waterwegen en zeekanaal nv( vanaf 1/1/17 De Vlaamse Waterweg) - 03/06/2016 - 03:58

wanneer deze toelage -in afwachting van de vacant verklaring -als een tijdelijke maatregel toegekend wordt om een collega te vergoeden omdat deze een job vervult waarvoor een hogere verloning van toepassing is kan dit m.i. zeker verantwoord zijn . Op deze wijze kan de goede werking verzekerd blijven , is er goede motivatie en kan deze beperkte meer-uitgave misschien toch budgetneutraal zijn ? Men mag niet vergeten dat velen niet ONgelukkig waren met de afschaffing ervan omdat afgunst nu eenmaal iets "des mensen" is ,...

Is niet objectief, maar subjectief

Jo Stassijns - Departement CJSM - 06/06/2016 - 10:35

In tijden van besparingen is het best om dit niet meer in te voeren want er wordt
enorm van geprofiteerd. Het zijn meestal dezelfde die die functionerings- en mana-
gementtoelagen krijgen. Vaak mensen die het financieel niet nodig hebben.

Als je functionerings- en managementtoelagen toekent, dan moet iedereen die eens
krijgen. Dat gebeurt niet, want sommige mensen weten niet waar ze daarvoor
moeten zijn om die te bekomen. Dat is nu juist het onrechtvaardige aan deze
functionerings- en managementtoelagen: dat dit niet eerlijk is ten opzichte van
mensen die wél goed werk presteren en die die functionerings- en management-
toelagen nooit krijgen. Zo gaat de objectiviteit verloren en worden ze subjectief.

Prestatietoelagen zonder budget? Gebakken lucht!

Ilse Timmermans - Landbouw en Visserij - 06/06/2016 - 11:19

Tal van entiteiten kijken als gevolg van de besparingen tegen aanzienlijke tekorten aan op vlak van hun weddekredieten en krijgen het de komende jaren nog zeer lastig om de lonen van hun werknemers uit te betalen.
Wanneer je dan aankondigt dat prestatietoelagen opnieuw kunnen ingevoerd worden als 'belangrijk onderdeel van een modern HR-beleid', maar je voorziet hiervoor geen extra budget, dan verkoop je gewoon gebakken lucht. Entiteiten krijgen immers de keuze tussen (1) het niet invoeren van prestatietoelagen of (2) het verder snoeien in hun personeelsbestand om enkele 'happy fews' zo'n toelage toe te kennen.
Quasi niemand vraagt bovendien om de herinvoering van die prestatietoelagen; voldoende werkingsmiddelen en personeel, daar hebben we nood aan.

Soap

Koenraad Mergaert - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - 07/06/2016 - 10:47

Dit wordt echt een Vlaamse soap. Men had nu een wijze beslissing genomen om dit systeem naar de eeuwige jachtvelden te verbannen en nu beslist men, naast zoveel andere zeer motiverende initiatieven om dit terug in te voeren.

Vlaanderen is goed bezig.

Correct verlonen is een belangrijk onderdeel van een modern HR-beleid?

Bruno Fernagut - Vlaamse Landmaatschappij - 07/06/2016 - 11:23

Extra budget of niet, een modern HR-beleid met prestatietoelages die openbaar worden gemaakt zijn contraproductief: de jaloezie die ze veroorzaken overtreft vaak de beloning voor de gelukkigen. Dus ofwel geen FUTO's ofwel geheim, zoals in de privé. Daar worden individuele extra prestatiebeloningen ook niet naar iedereen gecommuniceerd. Ze zijn niet dom.

Zeker afschaffen

Schollaert Marnix - Onderwijs en Vorming - 10/06/2016 - 06:08

Dergelijke beloningen wekken jaloezie op en werken verstikkend op een goede samenwerking tussen collega's.

Wat is nog een bijzondere of uitzonderlijke goede prestatie?

Matthys Ivo - Vlabel - 23/06/2016 - 02:36

Als we allemaal al kunnen doen wat van ons verwacht wordt is dit sowieso al uitzonderlijk. En wie bepaalt wie uitblinkt? Zelfs als je diensthoofd in eer en geweten beslist om je de score "uitzonderlijk" toe te kennen, wordt hij of zij teruggefloten want dat kan niet volgens de werkgever ...
Inderdaad dus best afschaffen die handel.

Weg ermee

Tison Rob - AWV - 09/07/2016 - 09:45

Het feit dat de "top"ambtenaren deze zeer foute tool terug willen invoeren ondanks dat de overgrote meerderheid van ambtenaren zich ertegen heeft uitgesproken bewijst nog maar eens voor de zoveelste maal de diepe kloof tussen de "top" en de mensen op de werkvloer. Communicatie is enkel top down. Het enige wat hiermee bereikt zal worden, is demotivatie van mensen die het nog goed menen en dit voor de zoveelste keer.

Sluwe zet

Vereecke Filip - Vlaamse Landmaatschappij - 27/03/2017 - 06:57

Dit brengt weeral onrust op de werkvloer. Als je ziet dat er 1338 collega's minder zijn op de werkvloer door besparingen, dan is dit een sluwe zet om ontevreden mensen terug aan het werk te zetten. Tegen 2019 moeten er in totaal 1950 mensen minder werken in de Vlaamse overheid. Dus geven ze sommigen nog wat extra geld, en hopen ze dat er anderen - die het niet meer zien zitten - spontaan vertrekken. Maar ik betwijfel of dat gaat gebeuren.

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.