Sectoraal akkoord ondertekend

De vakbonden en de onderhandelaars namens Vlaamse overheid en de Vlaamse Regering
Foto's Lieven Van Assche

Meer aandacht voor mensen van niveau C en D, een kosten-batenanalyse bij uitbesteding en een duurzaam personeelsbeleid. Dat zijn enkele maatregelen uit het sectoraal akkoord 2015-2016 dat vakbonden en Vlaamse Regering woensdag ondertekenden. Zij het met weinig enthousiasme van vakbondskant. 

Een sectoraal akkoord is een akkoord tussen vakbonden en de Vlaamse Regering met maatregelen die het personeel ten goede komen. Het sectoraal akkoord 2015-2016 geldt voor zo’n 28 000 lezers van 13.

Een kleine 10 000 collega’s vallen erbuiten. Omdat ze de regels van de privésector moeten volgen of omdat ze in een heel specifieke situatie zitten. Het gaat bijvoorbeeld om alle collega’s van De Lijn, van de privaatrechtelijke agentschappen (de Rand, PMV, Muntpunt, VLAM...), de Onderwijsinspectie...

de2samen.jpg

Kostenloze maatregelen

Je leest het goed: het is wel degelijk het sectoraal akkoord 2015-2016 dat ondertekend werd na meer dan twee jaar onderhandelen. Over het sectoraal akkoord voor het tweede deel van deze regeerperiode (2017-2019) wordt immers later onderhandeld.

Dit akkoord is een kwalitatief akkoord. Dat wil zeggen dat de maatregelen die genomen worden niets kosten of kunnen gerealiseerd worden met de bestaande budgetten.


Aandacht voor C en D

Een duurzaam personeelsbeleid is een van de basisideeën van dit akkoord. Daarbij is er onder andere aandacht voor collega's van niveau C en D. Sommige van hun taken verdwijnen door bv. de digitalisering van processen. Zo heeft de Vlaamse overheid ook minder bodes en onthaalmensen nodig dan vroeger en zien ook administratieve ondersteuners hun takenpakket veranderen.

Toch wil de Vlaamse overheid de collega's van niveau C en D niet kwijt. Daarom zet het sectoraal akkoord in op jobcrafting. Bij jobcrafting kunnen leidinggevenden of de personeelsleden zelf (in groep of in team) functies herkneden en op maat maken. Ze vertrekken daarbij van hun talenten en de dingen waar ze voldoening uit halen.

Zo kan een team gaan kijken welke ondersteunende taken er bij mensen van niveau A en B zitten (vergaderingen organiseren, dossiers kopiëren voor de Raad van State, dossiers inscannen ...). Soms nemen dat soort taken meer tijd in beslag dan goed is in verhouding tot de functiezwaarte. Die taken kunnen dan samengebracht worden en gedaan worden door een collega die minder taken heeft door de digitalisering.

Ook voor mensen met een chronische ziekte kan jobcrafting een uitweg bieden als ze hun job niet langer meer kunnen doen.

zes_ondertekenaars.jpg

Enkele onderhandelaars van vakbonden en werkgever.
 

Handicap of chronische ziekte

Er moeten meer mensen met een handicap of chronische ziekte aan de slag bij de Vlaamse overheid, bijvoorbeeld via het systeem van voorbehouden betrekkingen.

Dat systeem bestaat al: mensen met een handicap of chronische ziekte hoeven geen zogenaamde 'vergelijkende' selectieprocedure te doorlopen om aangeworven te kunnen worden. 1% van de betrekkingen mag zo ingevuld worden, maar dat aantal wordt op dit ogenblik niet gehaald. Daarnaast tellen nieuwe aanwervingen via dit systeem niet langer mee als kop in de besparingen.

Andere maatregelen:

  • Personen met een arbeidshandicap of chronische ziekte kunnen in dienst worden genomen via een Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding (GIBO), een opleiding op de werkvloer. Na twee jaar moet er dan wel een vergelijkende selectieprocedure komen.
  • Het systeem van rendementsondersteuning is vervangen door de nieuwe maatregel TOM (tewerkstellingsondersteunende maatregelen). Er is niet langer een jaarlijks bedrag om rendementsverlies te compenseren, maar alleen aanwijsbare kosten worden terugbetaald. Zo kan het budget efficiënter besteed worden.
  • Er komt een nieuwe vorm van verlof deeltijdse prestaties voor statitaire ambtenaren die niet langer voltijds kunnen werken als gevolg van een chronische aandoening of handicap en voor wie de bestaande deeltijdse prestaties wegens ziekte geen oplossing brengen.

     

Elders verworven competenties

Niet het juiste diploma, maar wel de nodige ervaring? Dan kan je via het systeem van elders verworven competenties (EVC) toch in dienst komen. De overheid zal met de vakorganisaties het debat aangaan om EVC meer ingang te doen vinden in het personeels- en kansengroepenbeleid.

Daarnaast zal de lijst met ervaringsbewijzen worden uitgebreid. Welke beroepen op de lijst zullen komen, is nog niet duidelijk. Daar moet nog over onderhandeld worden.
 

Uitbesteding

Sinds de besparingen besteedt de Vlaamse overheid meer taken uit. Dat gebeurt tot nu toe zonder kosten-batenanalyse. Bij dit sectoraal akkoord zit een leidraad voor departementen en agentschappen met stappen die verplicht moeten gezet worden bij het uitbesteden van taken.

overzichtsbeeld.jpg

 

Plaats- en Tijdsonafhankelijk Werken

Er wordt verder ingezet op Plaats- en Tijdsonafhankelijk Werken (PTOW).  Werken op andere locaties en flexibele werkuren blijken immers het meest bij te dragen tot werkbaar werk.

Entiteiten die nog geen regeling hebben voor PTOW, moeten daar werk van maken. De Vlaamse overheid zal leidinggevenden en personeelsleden hierin blijvend ondersteunen.

Daarnaast komt er meer aandacht voor een talentgerichte cultuur, een open feedbackcultuur, een andere manier van je leidinggevende evalueren en moet het hr-beleid een inspirerende, coachende stijl van leidinggeven aanmoedigen...
 

Welzijn

Het actieplan tegen werkgerelateerde stress en burn-out is ook opgenomen in dit sectoraal akkoord, net als het begeleiden van personeelsleden van wie de taken verdwijnen door kerntakenplannen en coaching van het topkader. 

Lees het volledige sectoraal akkoord 2015-2016.
 

Vakbonden: niet enthousiast

De vakbonden betreuren in een gezamenlijke verklaring dat er geen enkele financiële maatregel zit in dit sectoraal akkoord, boven op de personeelsbesparingen.

francis_van_lindt_0.jpg'Vooral dat er geen engagement aangegaan werd om ook maar enig budget te voorzien voor het volgend sectoraal akkoord vinden we erg moeilijk', zegt Francis Van Lindt (VSOA). 'Meer zelfs, de Vlaamse Regering wou geen enkele schriftelijke garantie geven, om bij een verbeterend begrotingsklimaat, extra geld te voorzien voor zijn personeel voor de volgende jaren.'

chris_moortgat.jpg'Wij blijven het wel jammer vinden dat er, in het kader van het verhogen van de pensioenleeftijd, te weinig aandacht besteed wordt aan eindeloopbaanregelingen', zegt Chris Moortgat van ACOD. ‘Wel tevreden zijn we over de verplichte kosten-batenanalyse bij uitbesteding, de extra maatregelen voor mensen met een handicap of chronische ziekte, PTOW, de evenwichtig uitgebouwde rationalisatie van de verlofstelsels en het actieplan tegen werkgerelateerde stress en burn-out.’

luc_verhaeven.jpg'Het halsstarrig weigeren van de Vlaamse Regering om te vermelden dat overheid en vakbonden zich samen blijvend willen inzetten voor verdere statutaire tewerkstelling bij permanente kerntaken verontrust ons dan weer erg', zegt Luc Verhaeven van ACV-Openbare diensten. ‘We vragen nog voor het zomerreces 2017 een timing vast te leggen om te onderhandelen over een volgend kwalitatief, maar vooral kwantitatief sectoraal akkoord 2017-2019.’

 

 


 

 

 

 

 

Reacties

NIVEAU C EN D

STEPHAN VANDENBRANDE - VMSW - 23/06/2017 - 03:06

Wat een absurde maatregel.

Jarenlang doe ik werk met een redelijke verantwoordelijkheid als statutair niveau D zijnde, terwijl dit werk tenminste een niveau C toebehoort.

Wat jullie nu willen doen is werkelijk middeleeuws.

Mijn takenpakket zal immers gelijk blijven en terwijl ik reeds 6 jaar geslaagd ben voor niveau C
krijg ik alweer niet de kans om op dit niveau te kunnen aan de slag gaan.

Gelijk loon voor gelijk werk; we zijn er nog nooit zo ver af geweest!!!

Stephan Vandenbrande

Niveau's C en D

Ludo Callens - ABB - 26/06/2017 - 06:11

Stephan, ik begrijp volledig uw frustratie, wegens de 2 grote pijnpunten die ook ik ervaar: geen loon naar werk en geen bevorderingsmogelijkheid. Dit is een schending van het arbeidsrecht. Lichtpunt is dan weer dat men toch wel inziet dat de niveau's D en C wel degelijk nog nodig zijn om een goede werking in de organisatie te verzekeren. Het is pure logica uit de fysica: als je de basis weghaalt van een structuur stort ze in of valt ze om. Als liefhebber van al wat met bouwkunde te maken heeft, volg ik de gedachte van de oude Egyptenaren en Centraal-Amerikanen dat een sterke basis het overleven van een constructie waarborgt. De tijd heeft het bewezen.

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.