Studiejaren afkopen kan vanaf 1 december 2017

Studiejaren afkopen kan vanaf 1 december  2017
Foto: Agephotostock

Vanaf 1 december kan je bijbetalen om je studiejaren te laten meetellen als ‘gewerkte jaren’ bij de berekening van je pensioenbedrag.

Tot december 2020 is er een overgangsperiode waarin je per studiejaar 1500 euro betaalt. Tot december 2019 geldt er een extra voordelig tarief: een korting van 10%. Aan je pensioendatum verandert niets als je je studiejaren afkoopt.

Contractuele collega’s

Contractuele collega’s vallen onder de werknemersregeling. Per studiejaar betaal je 1350 euro. Daardoor zal je pensioen op jaarbasis stijgen met ongeveer 250 euro per afgekocht studiejaar. Wie vier jaar gestudeerd heeft, betaalt 5400 euro, maar heeft later zo’n 1000 euro extra per jaar. 

Statutaire collega’s

Voor wie vastbenoemd is en dus een ambtenarenpensioen krijgt, is het allemaal wat ingewikkelder.

Voldoe je aan alle voorwaarden om ten laatste op 1 maart 2018 met vervroegd pensioen te gaan? Dan blijven je studiejaren gratis tellen als gewerkte jaren voor de berekening van je pensioenbedrag.

Ben je ten laatste vastbenoemd op 1 maart 2017,  dan tellen je studiejaren beperkt gratis mee. Hoeveel er meetelt hangt af van het aantal jaren dat je al gewerkt hebt. Heb je 3 jaar hogere studies gedaan en ben je 22,5 jaar aan de slag, dan telt 1,5 jaar van je studies gratis mee en kan je bijbetalen voor de overige 1,5 jaar.
 

Hoeveel betaal je?

Ook in de ambtenarenregeling betaal je per studiejaar 1350 euro in de overgangsperiode. Daardoor zal je pensioen op jaarbasis stijgen met 1/60 per afgekocht studiejaar. Wie drie jaar gestudeerd heeft, betaalt 4050 euro. Hoeveel dit later zal opbrengen, hangt af van het loon dat de basis is voor je pensioenberekening. In de werknemersregeling zal dit ongeveer € 250 per jaar zijn, in de ambtenarenregeling zal dit hoger zijn, maar dat hangt dus af van je salaris.  
 

In twee keer

Voor elke leeftijdsgroep en zowel voor ambtenaren, werknemers als zelfstandigen geldt hetzelfde forfait van 1350 euro per studiejaar. Na de overgangsperiode verandert dat en wordt studiejaren afkopen veel duurder. Zo zou een jurist van 35 die 5 jaar gestudeerd heeft in de ambtenarenregeling 17.000 euro betalen. Voor vijftigers zou dat oplopen tot 50.000 euro en meer.

Je hoeft je hele studieperiode niet in één keer te valideren. Tijdens, maar ook na de overgangsperiode kan je je validering via twee aanvragen indienen.
 

Fiscaal aftrekbaar

Nog een voordeel: het bedrag dat je betaalt, is fiscaal aftrekbaar.  Je recupereert via de fiscus ongeveer de helft van je betaalde bedrag.
 

Maar 1 diploma telt

Je kan maar studiejaren afkopen van één einddiploma (bijvoorbeeld master rechten + master Europees recht = 5+1 jaar). Als je totaal verschillende diploma’s verzameld hebt, dan moet je kiezen. Als je bijvoorbeeld een master rechten en een master geschiedenis behaald hebt, mag je die jaren niet optellen.
 

Compensatie afschaffen diplomabonificatie

Dat iedereen kan bijbetalen om zijn studiejaren te laten meetellen voor de berekening van zijn pensioenbedrag, is een compensatie voor het afschaffen van de diplomabonificatie voor ambtenaren Opgelet: als je bijbetaalt om je studiejaren te laten meetellen voor je pensioen, heeft dit dus geen effect op je pensioendatum. Meer details over het afschaffen van de diplomabonificatie lees je in ‘De pensioenhervormingen in een notendop’.

Tags pensioen

Reacties

afweging

willem coppens - WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV - 09/12/2016 - 05:05

aan de jonge(re) collega's die al het geluk hadden zich nog een woning te kunnen aanschaffen of dit willen doen zou ik de raad geven om dit goed af te wegen ten opzichte van eenzelfde investering in een betere isolatie en/of een betere recuperatie van regenwater en/of een locatie te zoeken dichtbij openbaar vervoer en al wat je verder dagdagelijks nodig hebt. Van een dergelijke investering ben je heel zeker van het rendement nu en als je ooit op pensioen gaat .Het is ook nuttig om de dagelijkse portie stress wat te milderen en je kan ze nog meer spreiden ..Het andere is af te wachten.
noot : als 60 plusser en één van de eerste "Vlaamse " ambtenaren hoef ik geen jaren meer af te kopen en heb al vele jaren het genot en profijt van wat ik boven beschreef .

Nog meer chaos

Jempi Vanhorenbeek - GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - 12/12/2016 - 09:53

De verwarring over pensioenen is al compleet. Wetsvoorstellen die nog op lange na niet zijn goedgekeurd beginnen toelichten helpt maar enkel de chaos te vergroten. Niemand raakt hier nog wijs uit: dit artikel helpt zeker niet.

studiejaren

tony de craen - iva MDK - 12/12/2016 - 10:39

Beste,
tot nu toe telden de studiejaren mee als je diploma nodig was voor de werving. Ambtenaren met een diploma die door bevordering een hoger graad geplaats werden konden hierop geen beroep doen.
kunnen deze laatsten door de nieuwe regelgeving ook hun studiejaren laten valideren? En wat met ambtenaren die een hoger diploma gehaald hadden dan nodig voor hun functie?
graag reactie
mvg

'afkopen' studiejaren - bevordering

Jef Mannaerts - AgO - Juridisch Kenniscentrum - 12/12/2016 - 01:16

Beste collega,
In het wetsontwerp is bepaald dat 1 "einddiploma" van het hoger onderwijs kan afgekocht worden, tenzij de diploma's die reeds volledig (gratis) werden gevalideerd.
In uw geval is er geen gratis validatie, dus kan een diploma betalend gevalideerd worden.
Elke ambtenaar zal, na de goedkeuring door het federale Parlement, van de federale pensioendienst (FPD) een communicatie ontvangen over deze kwestie.
De gratis diplomabonificatie wordt door dit wetsontwerp ook afgebouwd. Diegenen die vast benoemd zijn vóór 1.3.2017, behouden het voordeel van de gratis validering in verhouding van de loopbaan die reeds achter de rug is (cf. voorbeeld in de tekst). De brief van de FPD zal uw eigen concrete situatie vermelden, zodanig dat het duidelijk is waarvoor u kan betalen.
Collega's die een hoger 'hoger diploma' hebben dan nodig voor hun niveau, kunnen in principe ook (het saldo) betalend valideren.
Jef MANNAERTS
juridisch Kenniscentrum AgO

Wie mag de studiejaren regulariseren ?

Nevens Hendrik - Agentschap Wegen en Verkeer - 12/12/2016 - 11:27

De diplomabonificatie gold voor statutiaire functies waarvoor een hoger diploma een vereiste is. In het artikel wordt geen onderscheid gemaakt tussen al dan niet vereist zijn van een hoger diploma bij de aanwerving. Het is dus niet duidelijk of iemand die begon in een lager graad (dus zonder hoger diplomavereiste) maar later door loopbaanexamens in niviveau A kwam, zijn/haar studiejaren kan regulariseren als pensioenjaren, door bijbetaling.

Oef, wat nu?

Hedwig De Seranno - Wonen Vlaanderen - 12/12/2016 - 02:12

Ik ben één weinigen die destijds (35 jaar geleden) mijn studiejaren heeft afgekocht toen ik nog in de privé werkte. Na laattijdige overstap naar de vlaamse overheid enkele jaren geleden vernam ik dat dit automatisch van toepassing was voor statutaire ambtenaren. Ik vroeg of ik het gestorte bedrag van 6000 € kon terugvorderen maar dan met de toepassing van de formule samengestelde intrest wat na 35 jaar een zeer aardig bedrag vormt. Helaas, dit bleek niet mogelijk te zijn.Ik moest dit maar beschouwen als een vorm van solidariteit.
Wat vandaag in G.V.A. verschijnt is minder rooskleurig: 250€ is een bruto bedrag en wordt bovendien weg belast. Het pensioen moet zeker lager liggen dan 15.518 euro/jaar om effect te hebben.(1293.16€/maand.) Iemand die nu 15.518€ aan pensioen trekt en 1 jaar afkoopt, betaalt op de 250 € 213 € belastingen. Men moet dus al 18 jaar op pensioen zijn wil men zijn investering recupereren.
Iemand die 1 jaar heeft afgekocht en een pensioen heeft van 16.000€ op jaarbasis (1333.33€/maand) houdt door de grillen van de fiscale wetgeving zelfs niets over van zijn pensioenverhoging ten gevolge van het afkopen van één jaar.
Dus verzin eer je begint.

Opgewaardeerde diploma's

Alix Van Ransbeeck - AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen - 13/12/2016 - 12:52

Ik studeerde productontwikkeling (nu Ontwerpwetenschappen aan de universiteit) aa nhet NHIBS. Mijn diploma was oorspronkelijk een diploma van het Hoger onderwijs derde graad. In 1996 konden de studenten van deze richting afstuderen als licentiaat. Ik deed in 2000 een extra jaar om die opwaardering van mijn diploma te bekomen. Kan ik met dit jaar ook een studiejaar afkopen?

Harmonisering

E. Gielen - Onderwijs - 10/12/2017 - 02:44

Onder het mom 'harmonisering van de pensioenen' drukt deze regering een zeer asociale maatregel door de strot van de ambtenaren. Wijselijk vertellen ze er niet bij dat parlementairen, universiteitsprofessoren en provinciegouverneurs de dans van deze regularisatie ontspringen. Zij behouden immers alle rechten uit het verleden; een regelrechte schande! Door iedereen per studiejaar eenzelfde nominaal bedrag te laten ophoesten, ongeacht de wedde en ongeacht het daaraan verbonden latere pensioen, levert de overheid het bewijs dat deze maatregel met donkerblauwe inkt geschreven is. De voorziene korting van 10 % voor wie zijn studiejaren betaalt binnen de vastgelegde termijn, is een doorzichtige truc van de foor om de lege kas te spijzen. En wat zal het effect zijn van deze maatregel wanneer het pensioen met punten wordt ingevoerd? De schop op ermee!

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.