Toespraken nieuwjaarsbegroeting Voorzitterscollege en Vlaamse Regering: nadruk op waarden

Gevulde champagneglazen

“Door de terreurdreiging en de snel toenemende migratiestroom worden we nog meer dan anders uitgedaagd”, zo klonk het in de nieuwjaarstoespraak van Martin Ruebens Word (21 kB, 29 januari 2016), voorzitter van het Voorzitterscollege, aan zijn collega’s en aan de Vlaamse Regering. “Daarom moeten we niet alleen efficiënt werken als overheid, maar ook een sterk beleid voeren vanuit onze waarden.  We moeten snel en wendbaar kunnen optreden, daadkrachtig verantwoorde risico’s durven nemen, open in dialoog gaan met al wie betrokken is en durven vertrouwen in nieuwe oplossingen voor nieuwe uitdagingen.”

Minister-president Geert Bourgeois bedankte het Voorzitterscollege Word (49 kB, 29 januari 2016) voor de constructieve samenwerking tot nu en spoorde hen aan de verdere transformatie op de sporen te blijven zetten en de muren tussen de entiteiten te blijven afbreken. Verder beklemtoonde hij vier grote werkpunten voor het nieuwe jaar:

  • versterking van de samenwerking tussen politiek en administratie, met een belangrijke rol voor het Voorzitterscollege, dat hij bedankte voor de constructieve samenwerking rond de kerntakenplannen
  • het herwerken van een aantal decreten tot één Vlaams Bestuursdecreet waarvoor beleidsdomeinoverschrijdend zal moeten worden samengewerkt.
  • het opvolgen van prioritaire dossiers in de Europese Commissie, zodat we als Vlaamse overheid proactief en zo vroeg mogelijk op de Europese besluitvorming kunnen wegen.
  • de Visienota 2050 waarmee Vlaanderen zich moet voorbereiden op een toekomst vol ingrijpende veranderingen.

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.