Trend 1: werken waar en wanneer u wilt

Twee collega's werken aan een tafeltje in een koffiebar
Werken in de nieuwe koffiebar in het Boudewijngebouw in Brussel? Het kan, op voorwaarde dat u goede afspraken maakt. (foto: Lieven Van Assche)

De tijd van De Collega’s ligt definitief achter ons. Maar wat brengt de toekomst? Hoe zullen we de komende jaren werken bij de Vlaamse overheid? 13 zocht het uit en spotte zes trends. Vandaag trend 1: werken waar en wanneer wilt.

Sinds anderhalf jaar is plaats- en tijdsonafhankelijk werken de norm binnen de Vlaamse overheid. Elk personeelslid van de Vlaamse overheid, van wie de functie zich ertoe leent, zal voortaan zelf kunnen kiezen waar en wanneer hij het best kan werken. Hoe verloopt dat in de praktijk?

Het is in ieder geval geen ‘vrijheid, blijheid’, want de kwaliteit van de dienstverlening moet centraal staan, aldus de omzendbrief die plaats- en tijdsonaf hankelijk werken regelt. “Duidelijke afspraken over bereikbaarheid, beschikbaarheid en opvolging van het werk zijn cruciaal. Net als goede communicatie tussen personeelsleden en leidinggevenden”, zegt P&O-adviseur Gerda Serbruyns van het Agentschap Overheidspersoneel.

Flexibele plekken

Collega Tom van het Agentschap voor Onderwijsdiensten werkt thuis in de kamer van zijn zesjarige dochter. (Foto: Lieven Van Assche)Plaatsonaf hankelijk werken, dat betekent in de eerste plaats dat niemand zich een vaste werkplek op kantoor kan toe-eigenen. Het ‘nieuwe kantoor’, een aangepaste versie van wat velen ‘open kantoren’ noemen, is intussen de norm bij de Vlaamse overheid. Daar zijn verschillende soorten werkplekken, afgestemd op het soort werk dat verricht moet worden: individuele werkplekken, samenwerkplekken, concentratieplekken, formele en informele overlegplekken enzovoort.

Plaatsonaf hankelijk werken betekent ook: telewerken, van thuis uit of vanaf een andere plaats. Thuiswerken is intussen al goed ingeburgerd binnen de Vlaamse overheid, en satellietkantoren zijn ook vrij bekend. “In ons agentschap bijvoorbeeld werkt 98% van de telewerkers geregeld van thuis uit, en 12% werkt wel eens in een satellietkantoor”, weet Kristel Adriaenssens van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB).

In een koffiehuis

Er zijn meer mogelijkheden dan thuis werken of in een satellietkantoor. Werken kan, volgens dezelfde omzendbrief, op ‘om het even welke plaats die voor arbeid geschikt is’. Kristel Adriaenssens: “Sommige collega’s binnen ABB werken wel eens in een bibliotheek, of in de trein. Eén keer heeft iemand zelfs zijn toevlucht moeten zoeken in een koffiehuis.”

Bij Kind en Gezin in Gent hebben de collega's niet elke dag dezelfde werkplek. (Foto: Lieven Van Assche)Een koffiebar? Kan dat? “In principe wel,” glimlacht P&O-adviseur Serbruyns, “op voorwaarde dat je daar goede afspraken over maakt en dat je baas en collega’s weten waar je zit - bijvoorbeeld via een melding in Outlook. En natuurlijk op voorwaarde dat je activiteit zich daartoe leent. Zo werk je best niet met vertrouwelijke gegevens in een sandwichbar, of op een andere publieke plaats. Maar het blijft tot nu toe een uitzondering. In de praktijk zie je vooral dat mensen in een buitendienst van hun entiteit gaan werken, of op locatie bij externe organisaties waar ze geregeld mee samenwerken.”

Bij Kind en Gezin wordt dat in ieder geval sterk gepromoot. “Onze werkplekken staan open voor alle collega’s van Kind en Gezin”, zegt Annemie Boone, afdelingshoofd van de provinciale afdeling Oost-Vlaanderen. “Niet alleen hier in het VAC Gent, ook op andere locaties mogen mensen flexibel gaan werken. Bijvoorbeeld in de veertien regiohuizen in de provincie, of in de Huizen van het Kind in sommige gemeenten. We promoten dat actief, en steeds meer mensen maken er gebruik van.”

Zonder prikklok

Tijdsonaf hankelijk werken betekent dat u niet gebonden bent aan een werkrooster. Niet de uren waarop u werkt, zijn van belang, maar wel het resultaat dat u behaalt. In de praktijk gaat het in de eerste plaats om werken zonder prikklok. “Een prikklok meet immers alleen wanneer je aanwezig bent, niet welk resultaat je behaalt”, vertelt Katrien Cnudde van GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. “Anderhalf jaar nadat we de prikplicht hebben afgeschaft, is 85% van ons personeel gestopt met prikken. Dat lukt heel goed als de leidinggevende vertrouwen durft te geven aan zijn medewerkers, en als de medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen voor hun werk.”

Van stamtijd naar servicetijd

Niet op hetzelfde moment op dezelfde werkplek? Geen probleem voor Kristel en haar collega's: ze overleggen vlot via Skype. (Foto: Lieven Van Assche)Wie nog een stapje verder gaat, legt geen vaste stamtijden (of verplichte aanwezigheidsperiodes) meer op aan ieder personeelslid, maar zorgt gewoon dat de dienstverlening aan de klanten gegarandeerd is binnen een afgesproken ‘servicetijd’. Bij Go! vult elk team de servicetijd in onderling overleg in, aldus Cnudde. “Wie is wanneer beschikbaar? Je kunt dat het best onder elkaar afspreken. Stamtijden zijn richtinggevend: het is geen probleem om ervan af te wijken, we verwachten vooral dat er in alle openheid over gepraat wordt en dat het team er zelf afspraken over maakt.”

Meer info op de website Bestuurszaken.be

Reacties

Henk Desomer - VLM - 06/01/2016 - 09:09

Beste,

Ik had graag geweten of dit ook geldt voor alle gebouwen van de Vlaamse overheid, dus niet enkel de VAC's. Kan ik bv als werknemer van de VLM (in Brussel) telewerk doen in het gebouw van OVAM in Mechelen? Beiden zijn geen VAC's. Het lijkt me nuttig om in ieder gebouw van de Vlaamse overheid de mogelijkheid tot telewerk te voorzien. Ook als alternatief voor thuiswerk bij stakingen bijvoorbeeld.

Mvg

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.