Unieke samenwerking om tot beter beleid te komen

Deze groep collega’s uit verschillende beleidsdomeinen werkt samen rond het grondbeleid van de Vlaamse overheid.  Voorgrond (v.l.n.r): Sabrina Prieus  (Het Facilitair Bedrijf), Katrijn Matthys (Vlaamse Landmaatschappij) en Griet  Lievois (Ruimte Vlaanderen). Achtergrond: Em Peeters, An Maeyens (allebei Ruimte Vlaanderen) Dominique Samson (Waterwegen en Zeekanaal), Inge Leenders (Ruimte Vlaanderen) en Hendrik Vermeulen (Vlaamse Landmaatschappij)
Deze groep collega’s uit verschillende beleidsdomeinen werkt samen rond het grondbeleid van de Vlaamse overheid. Voorgrond (v.l.n.r): Sabrina Prieus (HFB), Katrijn Matthys (VLM) en Griet Lievois (RV). Achtergrond: Em Peeters, An Maeyens (allebei RV), Dominique Samson (WenZ), Inge Leenders (RV) en Hendrik Vermeulen (VLM). Foto ID / Franky Verdickt

Hoe kan je als overheid het best omgaan met de gebouwen en gronden die je bezit? Dat is een van de vragen waar maar liefst zes beleidsdomeinen samen over nadenken in het kader van efficiënter grondbeleid. Elk vanuit hun eigen expertise. En dat is behoorlijk uniek binnen de Vlaamse overheid. “Het is een leerproces, maar wel eentje waar iedereen beter van wordt”, klinkt het.

De zes beleidsdomeinen werken samen via een zogenaamd programma. Dat bestaat uit 32 projecten die ervoor moeten zorgen dat de overheid een efficiënter grondbeleid gaat voeren.

“Met een eenvormige manier om gronden en gebouwen aan te kopen of te ruilen bijvoorbeeld. Of alle vastgoed en mogelijke subsidies van de Vlaamse overheid in kaart brengen. De praktijk roept ook vragen op we via de overkoepelde programma-aanpak samen beantwoorden: hoe bepaal je een vergoeding  bij een onteigening, hoe regel je de financiële kant …”, zeggen Griet Lievois (Ruimte Vlaanderen), Katrijn Matthys (de Vlaamse Landmaatschappij) en Sabrina Prieus (het Facilitair Bedrijf), drie collega’s die in de ‘trekkersgroep’ van het programma zitten.

 Hoe hebben jullie elkaar gevonden?

“Ruimte Vlaanderen is in beleidsnota’s gaan zoeken wie er net als hen bezig is met grondbeleid. Al snel bleek dat er ook bij de Vlaamse Landmaatschappij, Het Facilitair Bedrijf, Waterwegen en Zeekanaal, de Vlaamse Belastingdienst, ParticipatieMaatschappij Vlaanderen en Informatie Vlaanderen heel wat expertise zit. Daarnaast betrekken we ook sleutelpartners. Dat zijn mensen die op het terrein staan, binnen en buiten de Vlaamse overheid, en die met hun ervaring heel nuttige input kunnen geven voor ons beleid.”

“We moeten veel meer de reflex maken: welke expertise is er binnen de Vlaamse overheid aanwezig en moeten we bundelen?”

Wat hebben jullie al geleerd?

“Dat praten ontzettend belangrijk is. Door te netwerken leer je waar iedereen mee bezig is, waar er kansen liggen om samen te werken, waar er mogelijkheden liggen om het beleid te verbeteren. Want jouw idee is niet uniek. Door te praten kan je elkaar echt versterken.

Leer je ook dingen over je eigen werking?

“Ja. We delen niet alleen kennis, maar je ziet ook hoe anderen de dingen aanpakken. Daar leer je veel van. Zo zoekt Waterwegen en Zeekanaal bijvoorbeeld actief naar oplossingen om gronden die ze niet meer nodig hebben voor hun eigen werking niet noodzakelijk te hoeven verkopen. Op die manier leren wij instrumenten kennen die we zelf minder hanteren en weten we dat we die kennis bij WenZ kunnen terugvinden."

midden_web.jpg

Hoe werken jullie samen?

“We vormen ondertussen meer dan een jaar samen een ‘trekkersgroep’ waar iedereen evenwaardig is én trekker blijft voor acties die meest aansluiten bij de eigen bevoegdheid. Tegelijk krijgt iedereen de kans om mee na te denken over andere acties of ze te volgen. We hebben samen 32 acties bepaald die we de komende jaren willen doen: de Vlaamse Vastgoeddatabank verder uitbouwen, het ruilen van bestemmingen en eigendommen van gronden, een nieuw onteigeningsdecreet, een online kennisdatabank om lokale besturen te helpen …”

Waarom zoveel afzonderlijke acties?

“Met één groot project loop je meer risico om te falen. Bovendien geloven we écht in nieuwe manieren van samenwerken. We willen ook als een flexibel netwerk opereren. Dat betekent dat partners en acties gaandeweg kunnen wijzigen. Sommige acties zullen we kunnen realiseren, andere niet of met een heel ander resultaat dan we eerst gedacht hadden. Het is een kwestie van voorzichtig balanceren tussen loslaten en sturen.”

Gaat het alleen om nieuwe projecten?

“In ons ‘programma’ hebben we ook bestaande initiatieven opgenomen. Zoals bijvoorbeeld de Vastgoeddatabank van Het Facilitair Bedrijf. Daar pikt de rest dan maximaal op in door bijvoorbeeld een platform op te zetten waarbij de databank als bouwsteen gebruikt wordt. We helpen de andere om zijn doelstellingen te bereiken dankzij de expertise die over de hele Vlaamse overheid verspreid zit.”

“Vroeger hadden we nooit contact. Nu beseffen we welke schat aan kennis we hebben laten liggen"

Vroeger gebeurde dat niet?

 “Nee. Hoewel Het Facilitair Bedrijf een conceptnota Vastgoedbeleid had, had Ruimte Vlaanderen voor dit project nooit contact met hen bijvoorbeeld. Nu beseffen we wat we al die tijd hebben laten liggen. Vroeger haalden we er consultants bij en realiseerden  we ons te weinig dat er in eigen huis ook heel wat kennis zit. We zouden allemaal meer de reflex moeten maken: welke expertise is er binnen de Vlaamse overheid aanwezig?”

Hebben jullie nog tips?

”Ga op zoek naar wie je allemaal kunt betrekken bij je project. Zoek niet alleen intern samenwerking, maar betrek ook je eindgebruiker. Wat vindt hij van de instrumenten die je ontwikkelt om beleid te voeren? Die sleutelpartners, zoals wij ze noemen, zijn heel handig.”

“En we zijn zeker nog op zoek naar andere sleutelpartners, ook binnen de Vlaamse overheid. Wie zich dus aangesproken voelt, mag zeker en vast contact met ons opnemen. De openheid om samen na te denken over andere oplossingen komt uiteindelijk iedereen ten goede. Dat je focus verschuift van binnen je eigen organisatie en meer klassieke partners, naar nieuwe partners is een ontzettende verrijking.”

“Dat we voor kleinere projecten gekozen hebben, maakt ook dat niet iedereen daar altijd even veel moet mee bezig zijn. Als het voor jouw departement of agentschap een interessant initiatief is, stop je er wat meer tijd in. Indien niet, wat minder. En dat werkt heel goed.”

Reacties

Vergeten expertise

Spitaels Koen - Ex-VMSW (gepensioneerd afdelingshoofd projectrealisatie) - 07/01/2017 - 12:40

Op de VMSW is heel wat expertise inzake woningbouw, infrastructuur, energie en architectuur. Al sinds 1919. Ze heeft een aantal tools ontwikkeld die b.v. Design and Build projecten haalbaarder maken.
Deze expertise wordt enigszins ondergesneeuwd omdat VMSW zich vooral wil profileren als financierder van sociale woningen en leningen. Op Vlaams niveau wordt tussen leidend ambtenaren en kabinetten over beleid gesproken. De bouwmeester en VEA b.v. kunnen hier wel een bepalende inbreng hebben.. (de samenwerking is niet slecht maar zeker niet op basis van gelijkwaardigheid) De VMSW afdeling projectrealisatie wordt daarbij, ondanks verdiensten die zeker niet moeten onderdoen voor genoemde instanties, stelselmatig over het hoofd gezien wat o.a. met normering zelfs vervelende gevolgen heeft gehad.

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.