Vlaamse begroting met 375 miljoen euro extra investeringen

Minister-president Bourgeois stelt Septemberverklaring voor aan Vlaams Parlement.
Minister-president Bourgeois stelt Septemberverklaring voor aan Vlaams Parlement. (Foto: BelgaImage/Dirk Waem)

'De Vlaamse begroting zal ook in 2018 structureel in evenwicht zijn, met weer ruimte voor investeringen en weer geen nieuwe belastingen', zo sprak minister-president Bourgeois vanmiddag tijdens de Septemberverklaring in het Vlaams Parlement.

Er is zelfs een structureel overschot van 375 miljoen euro voor de uitbreiding van bestaand beleid en het opstarten van nieuw beleid. Daarbij verwees Bourgeois onder meer naar de tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden van de Vlaamse overheid, waarvoor een fonds zal worden opgericht.

Andere krachtlijnen voor nieuwe investeringen waren onder meer de versterking van het kleuteronderwijs, verkeersveiligheid, steun voor personen met een beperking, jeugdzorg, kinderopvang, woonzorgcentra en dierenwelzijn. Maar ook aandacht voor de sociale onderhandelingen: 'De Vlaamse Regering is bereid om te kijken hoe een inspanning kan gebeuren om ook in de periode vóór 2020 de koopkracht te verhogen, zowel voor de welzijns- en de socialprofitsector, het onderwijs als voor de Vlaamse overheid.'

 

Efficiënte overheid

Minister-president Bourgeois sprak ook de ambitie uit om Vlaanderen voor te bereiden op de toekomst. We moeten de wereldtop worden in de vierde industriële revolutie, de digitale revolutie. Met onder meer een supersnel digitaal netwerk, een circulaire economie, hoogtechnologisch talent en een goed ruimtelijk beleid. Maar ook met een efficiënte overheid.

Er komen geen extra besparingen bij de Vlaamse overheid. 'In 2019 zullen bij de Vlaamse overheid 24 entiteiten en 4000 ambtenaren minder zijn.' Bourgeois verwees daarbij ook naar de zomer van 2018, wanneer in de raden van bestuur van Vlaamse instellingen een derde onafhankelijke bestuurders zullen zetelen, naar de lokale besturen die dit najaar 1000 bestuursmandaten minder zullen tellen en naar de halvering van het aantal provincieraadsleden vanaf de volgende lokale bestuursperiode.

Lees de volledige Septemberverklaring.

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.