Vlaamse Belastingdienst int 50 miljoen euro extra

Motorrijders van de Vlaamse Belastingdienst staan klaar voor een wegcontrole.
Met de controles op de weg int de Vlaamse Belastingdienst onmiddellijk boetes en achterstallige betalingen. En haalt daarmee de pers.

Sinds Vlaanderen in 2011 de verkeersbelastingen zelf int, levert dat jaarlijks zo’n 50 miljoen euro extra op voor onze schatkist. Dat blijkt uit een antwoord op een parlementaire vraag. Kris De Sagher van de Vlaamse Belastingdienst wijt die extra inkomsten vooral aan de nauwgezette administratieve opvolging in combinatie met de inning op de weg: ‘We sturen frequent herinneringsbrieven en aanmaningen tot betaling en er is ook het effect van de controles op de weg. Daarmee innen we niet alleen onmiddellijk boetes en achterstallige betalingen, maar we halen er ook geregeld de pers mee. Zo merken mensen de verhoogde pakkans en betalen ze vlotter de belasting.’

De 50 miljoen euro is een inschatting op basis van cijfers van de federale overheid over wanbetalers en werd gedubbelcheckt op basis van een vergelijking van de inkomsten. ‘We hebben in 2012 972 miljoen euro verkeersbelastingen geïnd, tegenover 900 miljoen in 2009,’ legt De Sagher uit. ‘Maar een gedeelte van die stijging van 72 miljoen moet je nuanceren door de indexering en het jaarlijks aangroeiende wagenpark. In 2016 hadden we al voor 1.049.000 euro aan geïnde belastingen. Dat maakt dat een stijging van 50 miljoen zeker geen overschatting is.’

Reacties

50 miljoen verlies als winst verkopen

Emmanuel Paulus - Wonen Vlaanderen - 18/04/2017 - 12:12

Ja heel duidelijk nu, men verkoopt de inflatie dus als extra winst.

De indexatie volgens de gezondheidsindex van 900 miljoen is 1016 euro
Het aantal voertuigen per jaar neemt momenteel met 1.6% toe, of 9.6% in 7 jaar ( dat zou dus iets moeten zijn van een 1113 euro vandaag. (benadering niet elke wagen is gelijk) 1113 - 1049 is dus 64 miljoen dat Vlaanderen MINDER int dan federaal.
(berekening en bron gegevens federale overheidsdienst economie en artikel)

Geen overschatting maar wel een lage schatting van het aandeel van nieuwe voertuigen dus (de rest zijn zekere cijfers) als men zich bij 50 miljoen houdt, maar dan wel die men kwijt is ipv rijk.

Men ziet in de laatste paragraaf al een duidelijke onwetendheid over hoeveel de index is. Dat 'gedeelte van 72 miljoen' is dus te lezen als de hele indexatie is dus evenveel en er was niets over voor een stijging van eender wat en geen 22 miljoen zoals men wilt doen geloven. En dan heeft men nog de toename van het onderwerp zelf dus gelijkheid is al verlies.

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.