Voorbereidingen tweede pensioenpijler contractuelen starten

Gepensioneerden op een bankje
Foto: Agephotostock

De voorbereidingen voor een tweede pensioenpijler voor contractuele collega's zijn gestart. Wanneer die er effectief zal zijn, is nog niet duidelijk.

Dat er een tweede pensioenpijler voor contractuelen zal uitgebouwd worden, stond al in het Vlaams regeerakkoord. 'Maar lange tijd kon dit niet omdat hiervoor nog federale regelgeving moest gewijzigd worden', zegt Toon de Bock, woordvoerder van minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans.
 

Analyses

'Die regelgeving is onlangs veranderd. Wij zijn onmiddellijk in actie geschoten met de voorbereidingen en het uitvoeren van een aantal technische analyses. Hierbij zijn er nog een aantal vragen. Moeten we met een fonds of een verzekering werken? Moeten we met een vaste bijdrage werken of met een vast doel? Hoe en binnen welke timing kan een tweede pijler ingevoerd worden? In deze analyse moeten we uiteraard ook de budgettaire consequenties in kaart brengen.'

 

Tags pensioen

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.