Waterwegen en Zeekanaal en De Scheepvaart worden De Vlaamse Waterweg nv

Stockbeeld fusie Waterwegen en Zeekanaal en De Scheepvaart

Het staat nu vast: Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart fuseren op 1 januari 2017 tot een nieuw agentschap, De Vlaamse Waterweg nv.

De voorbije maanden is er al heel wat werk geleverd om de fusie voor te bereiden. Er is nu een actie- en stappenplan om tot een nieuwe organisatie te komen. De maatschappelijke zetel komt in Hasselt. Dit heeft geen gevolgen voor de werkbelasting of de concentratie van middelen en personeel.

De nieuwe vennootschap heeft heel wat voordelen. “Samen kunnen we beter de uitdagingen aangaan op het vlak van automatisatie, promotie, marketing, internationale positionering, enzovoort. Bovendien zijn een eenvormige aanpak en één contactpunt veel duidelijker voor de buitenwereld en de bedrijven”, zegt transitiemanager Leo Clinckers.

Reacties

eindelijk

Willem Coppens - Waterwegen en Zeekanaal nv - 21/02/2016 - 05:09

Als een van oudere collega's denk ik dat we nu al kunnen spreken van een succes en van een voorbeeld binnen de ganse Vlaamse overheid. Allicht zal het bij ons wel wat gemakkelijker verlopen omdat de samenwerking al een hele tijd hartelijk en (voor velen) met de hoop op een fusie verloopt én gelet op het zeer professionele overgangstraject dat we nu met zijn allen doorlopen.

Dat belet natuurlijk niet dat een aantal collega's hun koudwatervrees én hun "onder de kerktoren is het veilig "-gevoel moeten durven overwinnen ten bate van de zeer duidelijke en meervoudige meerwaarden die dit nieuwe en meer performante overheidsagentschap genereer, zowel voor Vlaanderen in al zijn diversiteit als voor alle medewerkers.

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.