Ziektepensioen verdwijnt nog niet onmiddellijk bij Vlaamse overheid

Iemand aan een bureau
Foto: ID/Nick Hannes

Dit weekend heeft de federale regering aangekondigd dat het ‘ziektepensioen’ verdwijnt. Welke gevolgen heeft die beslissing voor de Vlaamse overheid? Voorlopig niet veel, zo blijkt.

Het ’ziektepensioen’ of pensioen om medische redenen geldt voor statutairen van de Vlaamse overheid, onderwijs, andere gewesten en gemeenschappen, federale overheid en lokale besturen. Wat volgt, geldt dus voor zo’n 19.000 lezers van 13.

Het pensioen om medische redenen verdwijnt op korte termijn alleen voor federale ambtenaren, verduidelijkt Tom Somers van het kabinet Bestuurszaken. ‘Op langere termijn verdwijnt dit ook voor alle andere ambtenaren.’

Een exacte datum is er nog niet. ‘De federale regering zal hiervoor eerst het gesprek aangaan met ons en  de andere vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten en de lokale besturen.’
 

RIZIV

‘De federale overheid zal haar eigen ambtenaren onder de RIZIV-regeling brengen die nu al geldt voor de werknemers in de private sector’, legt Somers uit. ‘Dat kan relatief snel, omdat de federale overheid zelf bevoegd is voor de rechtspositieregeling van haar eigen ambtenaren.  Voor de ambtenaren van de diensten van de Vlaamse overheid is de Vlaamse Regering bevoegd.’


Overleg

Er komt binnenkort een overleg waar de federale overheid haar plannen zal toelichten. Pas daarna zal de Vlaamse Regering een standpunt innemen.

Reacties

Race to the bottem

Debrucker Pol - gepensioneerd - 19/10/2016 - 07:31

Men zou de langdurige zieke ambtenaren liever zelf laten beslissen of men gepensioneerd wil worden of naar het privésysteem wil.
Dat lijkt mij het meest eerlijk!!
Naar het privésysteem,dus zijn ze niet meer statutair ambtenaar?
Ze zullen je dus op de ziekenkas zetten.
Als je niet verlamt bent of een terminale ziekte hebt,zal je gegarandeerd zeer vlug van de ziekenkas af vliegen.
Want dat is het beleid van de regering en de mutualiteiten.
En dan kun je naar het ocmw gaan.
En daar krijg je niks meer als je een partner hebt die werkt.
Voila wat een besparing!!
De regering zou beter de zieke ambtenaren die op langere termijn nog zouden kunnen werken.
Al is het maar 1 dag in de week,een job geven in de overheid.
Maar dat doen ze niet,omdat niemand in de overheid of in de privé mensen wil tewerkstellen voor 1 of meer dagen per week.
Dit is gewoon een zuivere besparingsronde.
Hoe dit is voor de zieke mensen is,is de regering totaal onbelangrijk!
Wat een mooie samenleving toch.

ziekte en pensioen mag inderdaad geen zwart/wit verhaal worden

willem coppens - waterwegen en zeekanaal nv( vanaf 1/1/17 De Vlaamse Waterweg) - 21/10/2016 - 03:44

aansluitend bij de eerste reactie kunnen we toch stellen dat er binnen de V.O. al heel wat acties en maatregelen ondernomen zijn om onze minder fortuinlijke collega's te ondersteunen en hun kennis&ervaring maximaal aan boord te houden.Denken we maar aan het deeltijds ziekteverlof , het plaats -en tijdsonafhankelijk werken , de prille ergonomische verbetering van de gebouwen( zie vorig magazine), .. Er is wel duidelijk nog ruimte voor verbetering : bv .we moeten met zijn allen terecht langer werken maar het ziektekrediet wordt wel op je 60ste teruggebracht tot 1 kalenderjaar daar waar het feitelijk vanaf die leeftijd veelal meer nodig is , van de landingsbanen waarin de kennis/ervaringsoverdracht en het bedachtzaam handelen primeert moet ook nog systematischer werk gemaakt worden , ...Nog meer maatwerk dus en geen wegwerpmentaliteit : velen van ons (=oudere collega's ) hebben meegewerkt aan het ontstaan -in de jaren '80 tot '95- van de Vlaamse Overheid in zijn huidige vorm en we zijn er (meestal ) fier over , laat onze jongere collega's dat ook zijn over ons pionierswerk.

Ziekte

Praet paul - Vloot antwerpen - 21/10/2016 - 05:42

Daar hebben we in der tijd voor gewerkt al die jaren , en dat gaan ze nu gewoon afnemen is een schande ! En dan maar hopen dat de mensen niet ziek worden ? Maar van dit voorstel word je wel ziek , is hier nog spraken van respect ! Voor de zieke mens ? Dat stel ik zwaar in twijfel !!!

Ziekte?

Van Hoof Theo - Vlaamse Waterweg - 23/10/2016 - 12:07

Alle ECHT zieken verdienen alle kansen. Een collega is onlangs geopereerd van een hersentumor. Geen enkele chirurg gaat deze ingreep doen indien het niet dwingend nodig is. Deze collega is momenteel halftijds terug aan het werk en verdient alle steun van onze overheid en de collega's. Wat dat laatste betreft is er geen twijfel dat deze steun er maximaal zal zijn. Uit respect voor iemand die zich makkelijk nog enkele maanden in zijn hangmat kan leggen maar toch de wil toont om zo snel als mogelijk terug nuttig bezig te zijn. Komt deze persoon binnen afzienbare tijd aan het einde van zijn ziektekrediet, verdient deze persoon het ook om aan boord gehouden te worden. Meer zelfs, wat houdt ons tegen de ziektedagen van dit soort ziektes kwijt te schelden? Eventueel met een bepaald plafond en beperkt tot een aantal specifieke aandoeningen die een lange inactiviteit tot gevolg hebben.

Een andere collega heeft momenteel al zijn ziektedagen op geconsumeerd met allerlei schimmige aandoeningen. Dit jaar heeft hij welgeteld 2 weken gewerkt. Vorig jaar totaal 3 maanden thuis in schijven van 2 weken. Niets wijst er op dat er beterschap mogelijk is indien dit soort personen aan boord wordt gehouden. Oneindig veel gesprekken zijn er geweest met leidinggevenden, sociale dienst, collega's, ... altijd weer dezelfde uitleg. Goede collega's, goed werk, goede sfeer, ... met als afsluiting dat hij inderdaad minder vaak ziek zal worden en dat er een aantal "aandoeningen" niet zo erg waren dat werken onmogelijk was. Het resultaat was meestal dat hij de volgende dag zich weer ziek melde of hoogstens 2 dagen later. Elke collega is er momenteel van overtuigd dat deze persoon meer dan voldoende kansen heeft gekregen en dat het niet wenselijk is dat hij terug keert.

Moeten we aan zo iemand de keuze laten? Is het niet heel realistisch dat zo een persoon op pensioen wordt gezet? Moet dit een permanente hangmat worden, iets wat deze persoon altijd als einddoel heeft gesteld?

misschien te softe aanpak voor die "andere " collega?

willem coppens - Waterwegen en zeekanaal NV (vanaf 1/1/17 De Vlaamse Waterweg - 24/10/2016 - 11:39

Vroegtijdig pensioen lijkt me voor die "andere" collega een beloning voor asociaal gedrag en is feitelijk een slag in het gezicht van de vele plichtsbewuste en ook fiere collega's die - net zoals de eerst vermelde collega - zo snel mogelijk terug aan de slag (willen) gaan en daarvoor de meest passende ondersteuning en waardering moeten krijgen . Hier lijkt me dat we met het verwerpelijke slechte gedrag (ofte plantrekkerij) wat strenger te penaliseren het voorbeeldgedrag nog beter kunnen ondersteunen .

Wat rest er?

Van Hoof Theo - Vlaamse Waterweg - 28/10/2016 - 06:18

Beste Willem,

Wordt deze persoon op 'pensioen' gesteld moet hij het met heel wat minder stellen dan nu zijn 100% gewaarborgde wedde. Uiteindelijk zal dat zijn 'straf' zijn. Geven we hem nog 600 dagen extra, dan zijn die binnen 5 jaar ook opgebruikt. In arbeidsgeneesheren geloof ik echt niet. Uit ervaring en gesprekken met collega's van andere entiteiten en mensen HR blijkt dat er procentueel heel weinig mensen verplicht terug aan het werk moeten. De meeste arbeidsgeneesheren zijn het omdat ze zelf geen deftig cliënteel kunnen opbouwen en toch ergens aan de kost moeten komen. Er rest niet veel anders om te sanctioneren. In de evaluatie kan je het niet kwijt. Het briefje van de dokter maakt je machteloos. Wat doe je als dit soort types, na een slechte evaluatie, de rest van het jaar thuis blijven? Werken ze minder dan 3 maanden kan je ze niet eens terug evalueren. 2de slechte evaluatie wordt zo gewoon een jaar of meer uitgesteld.

@ mensen hier onder. Ik weet dat het niet meer is wat het was. Pensioen berekenen op 10 ipv 5 jaar maakt al een serieuze hap. De vraag is echter of het systeem betaalbaar is en blijft. Niet alleen voor de ambtenaar maar ook voor de werknemer en de zelfstandige. In België zijn ze gewoon heel slecht gestart. Mensen die nooit een bijdrage leverden kregen plots een pensioen. Van de premie van de mensen die op dat ogenblik werkten. In bijvoorbeeld Duitsland kreeg je pas pensioen na eigen bijdrage. In Nederland wordt alles in fondsen gestopt en krijg je winstdeelname. Nadien gingen we pensioenen betalen à rato van 1 pensioen per gezin en er waren op dat ogenblik 2 werknemers per gezin (jaren 60-70). Nu krijgen deze mensen (gegund) 2 pensioenen per gezin. Er zijn ondertussen geen 4 werkenden per gezin.

Otto Von Bismarck stelde in 1889 de leeftijd op 70 jaar. De levensverwachting was in 1890 43,6 jaar voor mannen en voor vrouwen 46,6. Dus zeer ver onder de pensioengerechtigde leeftijd. Mijn vader ging op vervroegd pensioen, verplicht door Siemens, op 50 jaar. Hij had op dat ogenblik 32 jaar gewerkt. Momenteel is hij 27 jaar thuis. Dus bijna even lang als zijn actieve carrière. Je hoeft geen econoom te zijn om aan te voelen dat dit niet kan blijven duren. Als 18-jarige voorspelde ik al dat ik niet dezelfde luxe zou hebben als mijn vader. Ik voorspelde 34 jaar geleden al dat ik ook niet op 60 zou mogen stoppen (babyboom generatie). Vind ik dat erg? Ik heb een fantastisch mooie job. Ik ga elke dag met plezier werken. Ik profiteer van elke vrije dag. Ik ga niet wachten tot na de pensioendatum om te profiteren van het leven. Ik profiteer NU. Moet ik dan tot 65 of zelfs 67? Ik zal het wel overleven. Ik ga er van uit dat ik daarna nog minimaal 10 jaar kan genieten van het leven.

ziekte

Marc Van de Mierop - zelfstandige; - 13/05/2017 - 03:46

Ben het helemaal eens met u. Echte zieke verdienen alle kansen. Ik vind dat we alle mensen die we een uitkering geven een enkelband moeten aandoen voor de echte zieken te beschermen en de nepzieken eruit te kunnen halen.
Waarom ik dat vind? In mijn omgeving ken ik iemand die zijn rug helemaal slecht is voor zijn werk maar tot het financieel in orde was toen kon hij terug van de 1 op andere dag alles. ken zelf iemand die al 20 jaar blind is die met een motor kan racen . Ook iemand die heel de wereld afrijst. 9 van de 10 die hier niet thuishoren. Ook nog iemand die na zijn ongeval in de rolstoel is blijven zitten terwijl hij eerst kon lopen. Toen de dokter zij dat er ook zittend werk was heeft hij geantwoord u bent een slechte dokter ik ga naar een ander. Als je echt ziek bent en je moet dan een enkelband aandoen voor volledige ondersteuning en terugbetaling van de behandeling denk ik niet dat dat een probleem is. Maar wanneer je zoals veel wil gaan reizen en vrij wilt zijn van verplichtingen zal dit een marteling zijn.

de adem in je nek...

BRUSSEEL Yves - VDAB - 25/10/2016 - 10:03

Het warmtegevoel dat deze regering ons geeft, is een koude adem dat je in je nek voelt.

Eerst verminderen ze het aantal personeelsleden (besparing !) dan vermeerderen onze taken en gaan ze sommige taken uitbesteden (besparing ?). De druk wordt alsmaar opgelegd terwijl verlofstelsels worden afgenomen! We moeten langer werken voor minder pensioen,... en ze hopen dat we het pensioen niet halen, dat we doodvallen achter ons bureau, voor we pensioengerechtigd zijn (besparing !) of dat ze ons gewoon verplicht op vervroegd pensioen zetten (besparing) of gewoon afdanken (besparing). Ondertussen kunnen sommigen de stress niet meer aan : resulteert in ziekte (burn out, fibromyalgie, depressies,...) en dan spreken we nog niet van langdurige zieken t.g.v. hart-operaties, schilklieroperaties, kanker,... (De categorieën van langdurige ziekten zouden ze inderdaad beter niet aftrekken van ons ziektecontingent)

Een heel gemakkelijke oplossing, om de openbare diensten volledig te vernietigen... doe zo voort !

DANK U Vlaamse Regering... we waren beter één België gebleven !

Gedwongen afscheid

De Seranno Hedwig - Wooninspectie Antwerpen - 27/10/2016 - 10:45

Een familielid heeft de pech gehad dat zij om ernstige en levensbedreigende medische redenen enkele jaren vervroegd op pensioen werd gesteld. Wat zou zij graag tussen de collega's gebleven zijn. Niet iedereen heeft op het vlak van gezondheid hetzelfde geluk. Dit soort situaties heeft echt niets te maken met het opsouperen van ziektedagen vooraleer met pensioen kan worden gegaan zoals door sommigen wordt gefluisterd. Laten we voor collega's die dit soort pech hebben de nodige solidariteit behouden. We leven helaas meer en meer in een ik maatschappij waar niemand beter van zal worden. Door de vermindering van het aantal personeelsleden lopen sommige diensten nu reeds echt op de toppen van hun tenen. De politieke strekking momenteel is er één van voortdurende besparingen bij de overheid met in het bijzonder bij het personeel. Dat we in de(nabije/verre)toekomst mogelijks ook onder het RIZIV stelsel gaan ondergebracht worden moeten we ten alle tijden vermijden.
Zij die destijds voor het ziektepensioen gestreden hebben worden van deze op til zijnde wijzigingen ziek denk ik.

Pol Debrucker - gepensioneerd - 27/10/2016 - 06:15

Hedwig,
Er is inderdaad gestreden voor het ziektepensioen.Zoals voor zoveel dingen,voor wat men normaal vind in de ambtenarij.
Maar dat vergeten de meeste ambtenaren.
Ze zijn u echt geheel aan het pluimen!
De Vlaamse Regering zal net hetzelfde doen als de Federale Regering,daar mag je 100% zeker van zijn.
Ze zullen ook de Vlaamse Ambtenaren op het RIZIV stelsel zetten.
Met alle gevolgen van dien voor de betrokken zieke collega's,namelijk constante opgejaagd om toch maar naar werk te zoeken.
Niemand in de privé of overheid neemt mensen aan die ziek zijn of een verleden hebben van langdurige ziekte.
Voor degenen die denken dat de zieke collega's profiteurs zijn.
Er zijn overal profiteurs,maar bij de langdurig zieken het minst.
Of denk u nu echt dat de behandelende geneesheren u zomaar langdurig ziek zetten en dat de controledokters u niet terug aan het werk zetten als je niet ziek bent.
Met het RIZIV systeem zal men de betrokken collega's enkel nog maar zieker maken en u zal naar het ocmw moeten,want de ziekenkas moet van de regering, iedereen van de ziekenkas smijten(het zijn toch allemaal profiteurs is hun redenering).
Gevolg nog zieker en armoede!
Maar dat zal de Federale of Vlaamse regering worst zijn!
In wat voor een samenleving zijn wij toch belandt,als je de zwaksten uit de samenleving ,de langdurige zieken,zo behandeld.
Hoe kunnen deze dames en heren van de regering nog slapen?Walgelijke ,gewoon walgelijk!!

Als voorbeeldige werkgever zou de VO in elke situatie best bekijken, welk systeem het meeste gezinsinkomen kan blijven bieden, eens de ziektedagen opgebruikt zijn.

ludwien cardoen - dep wvg - 28/10/2016 - 11:38

Vooreerst: Er blijft niet veel meer over van ons statutaire tewerkstelling. Wij hebben al genoeg ingeleverd door de hevige snoei in ons verlofstelsel, verplicht langer werken, besparing op ons pensioenstelsel. Er is nu meer stress en werkdruk omdat er te weinig personeel is, en er nauwelijks nog vervangingen komen, terwijl het werk steeds verder uitdeint en uitbreidt...

Wij hebben al genoeg gegeven vind ik. Ik heb vaak mee actie gevoerd om die besparingswoede van onze regering mee ten goede te keren. Helaas tot nu toe is er weinig bereikt, maar dat neemt niet weg dat we blijven proberen. Aan een leefbare maatschappij werken is en blijft een werkpunt en ook mijn engagement.

Er is nog nooit zo hard uitgehaald naar onze statutaire benoeming. In feite wordt de statutaire benoeming uitgehold. Er is zodanig veel afgenomen dat er nog een dun schilletje overblijft, een zwak omhulsel met weinig inhoud. Volgens mij is de verborgen agenda hierbij om een contractuele en een statutaire tewerkstelling gelijk te schakelen. Terwijl een statutaire benoeming bij een overheid de regel is en contractuele wervingen slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten zijn. Terecht, want het kan niet de bedoeling zijn om na elke verkiezing enkel de partijgetrouwen tewerk te stellen, continuïteit in het beleid en benutten van ervaringsdeskundigheid en kennis van historiek blijven een te koesteren iets.

Het hogere loon en de vele voordelen van de privé hebben wij niet als ambtenaren, maar de laatste rechte lijn in de besparingswoede is blijkbaar ingezet. Nu moet ook het vervroegd pensioen om medische redenen verdwij-nen...

Er is nu meer afwezigheid door ziekte dan vroeger, wat wil je...
Het effect van "meer doen met minder mensen" laat zich sterk voelen. We moeten alsmaar meer taken uitvoe-ren, de werkstress stijgt, de werkvreugde is vaak minder geworden ... Wie wel op het werk actief is, krijgt gewoon de taken van de afwezigen er bovenop, dit is vaak niet vol te houden. Er moet meer personeel ingezet worden. Er is nu meer werk dan vroeger, maar wel steeds minder personeel. Je kan niet alle werk automatiseren. Meer vervangingen van vertrekkers en uitbreiding van het aantal personeelsleden bij extra taken die op ons afkomen, is meer dan verantwoord. De samenleving krijgt er dan een betere dienstverlening voor terug. Onafhankelijk stelde het Rekenhof recent vast dat onze dienstverlening minder goed geworden is, toch wel een teken aan de wand om er iets aan te doen ?

Vervroegd pensioen om medische redenen:
Dit is toch een situatie waar niemand bewust voor kan kiezen. Vaak hebben mensen al heel wat extra medische kosten die wegen op het gezinsbudget. Dit zijn meestal schrijnende toestanden, met een laag gezinsinkomen voor gevolg, soms zelfs moeilijk om rond te komen in de basisbehoeften.

Onderschat ook het feit niet dat elke langdurig zieke heel veel moed en energie nodig heeft, voor zijn/haar herstel en terugkeer naar de maatschappij. Denigrerende, minachtende commentaar van collega's die geen arts zijn en de situatie zonder medische kennis willen veroordelen, vind ik heel ongepast en de Vlaamse overheid onwaardig.

En ons medisch controle-orgaan doet terecht zijn werk, onterechte afwezigheid zal een heel miniem iets zijn.

In het voordeel van de collega's wiens aantal ziektedagen (contingent) opgebruikt zijn, kan het nuttig zijn om per dossier na te gaan welke formule in die specifieke situatie nog meeste financiële zekerheid kan bieden.

Wie weinig gewerkte jaren heeft, zal misschien beter af zijn met een andere oplossing dan vervroegd pensioen om medische redenen. Hier ligt een taak voor RIZIV, Medex, de mutualiteit, de sociale dienst, de personeelsdienst, VAPH, de personeelsdienst... Kunnen deze experten overleggen met elkaar om haalbare oplossingspistes voor te bereiden op maat van de betrokken zieke? Ik vermoed dat mensen wiens ziektedagen opgebruikt zijn, beter af zijn met een traject op maat.

Ik huiver voor een te strikte "heilige lijst" van aandoeningen die recht geven op een beter stelsel. Nu al vallen mensen die objectief wel medische problemen hebben te vaak uit de boot. Zij komen dan te vaak in moeilijke financiële situaties terecht, waarbij ze zelf teveel extra kosten moeten dragen.

In de eerste plaats zie ik een oplossing in het maximaal inzetten op de terugkeer naar het werk, evt in aange-paste of geleidelijke vorm, overstappen naar aangepaste job op maat van wat iemand na ziekte aan kan en wat nuttig is voor de werkgever en de samenleving waarvoor wij werken.

Als dit niet kan, dan is het aan te bevelen om een zo goed mogelijke uitstroom te voorzien, maar dan met een menswaardig inkomen, zodat mensen niet in armoede geduwd worden. Naast vervroegd pensioen om medische redenen zijn er evt betere oplossingen mogelijk. Het is aan de experten om deze op te sporen en een globaal beleid uit te tekenen. Dit is inhoudelijk en menselijk waardevoller dan louter weeral eens iets te laten afschaffen door de regering. Bekijk het hele plaatje en werk dan een brede, kwalitatieve aanpak uit. Op naar een warmere samenleving dus ?

Van Hoof Theo - Vlaamse waterweg - 10/11/2016 - 05:29

Beste Ludwien,

Uw betoog kan ik volgen in een ideale wereld en een wereld waar geen personen zijn die de kantjes er af lopen. We weten allemaal dat er binnen elke bedrijfsvorm, zowel privé als overheid, er mensen zijn die het niet zo nauw nemen met de eerlijkheid en werkethiek. Er zijn personen bij die al tientallen kansen kregen. Ik kan spijtig genoeg niet concreet zijn. Toch enkele voorbeelden die gelden voor 1 en dezelfde persoon. Meermaals drankmisbruik op het werk. Meerdere ontwenningskuren gevolgd. Verplaatst naar een andere meer beschutte omgeving, met meer sociale controle. Na enkele dagen niet meer OK en terug naar oude werkstek. Veelvuldig ziek vallen. 2 weken na elkaar werken was echt wel de max. 's Nachts om 4 uur bellen dat hij de vroege shift niet kon doen en een ganse week thuis zou blijven. Waarschijnlijk recht uit het café en een arts die schrijft wat er wordt gevraagd. De huisartsenwachtpost schrijft max 2 dagen. Ik heb de persoon zelfs horen bellen om briefjes voor bepaalde medicatie af te halen. Dit krijg ik bij mijn arts niet klaar. Na weer eens een 'ziekte' gesprek met sociale medewerker en 3 leidinggevenden. Ja ik was niet echt heel ziek, pijn op a of b, maar zag het gewoon niet zitten. Praat je verder, prachtige job, prachtige collega's, ... en ik zal inderdaad minder snel thuis blijven. Want jullie hebben gelijk het zou eigenlijk wel gekund hebben. Resultaat? De dag nadien of 2 dagen later terug thuis met dezelfde 'klachten'. Al meermaals werd een andere job voorgesteld. Daar wil hij absoluut niet van weten. Wat kunnen we daar nog aan doen? Laten verder doen tot aan pensioen, nog 10 jaar? In 2016 heeft hij net geteld 2 weken aanwezig geweest. We gaan hem als bedanking toch geen volle wedde geven? Het enige wat deze persoon interesseert is zoveel mogelijk ontvangen om zo weinig als mogelijk te doen. Volgens de laatste geruchten wil hij ook gewoon terug komen als blijkt dat zijn ziektepensioen te laag is naar zijn zin. Moet het nog gekker? Hij is absoluut niet meer welkom. De vervanger die we nu hebben is tenminste een gedreven collega die zijn werk wil doen. Spijtig genoeg is veelvuldig ziek zijn geen criterium tijdens de evaluatie.

Er moet een sociaal beleid zijn voor de mensen die echt problemen hebben. Niet voor de personen die er de kantjes af lopen.

Mijnheer Van Hoof

Pol Debrucker - gepensioneerd - 15/11/2016 - 08:30

Uw haalt 1 persoon aan.
En wekt de schijn, op zijn minst, dat alle langdurige zieken profiteurs zijn en dus niet ziek.
Dit is typisch een reactie van iemand die totaal niet weet wat het is om een chronisch aandoening te hebben en alle chronisch zieken op 1 en dezelfde leest zet.
Ik zelf ben destijds op ziektepensioen gezet,wegens een chronische aandoening.
Een aandoening die volgens velen niet eens bestaat!
Alhoewel de specialisten zeiden dat ik nooit meer kon werken,besliste medex toch dat ik terug aan het werk moest.
Want de aandoening bestaat toch niet!
Gevolg na een paar dagen,totaal op,leidinggevende stuurt mij naar huis en ik krijg een ongeval met mijn wagen op weg naar huis.
Gelukkig geen menselijk schade,maar mijn auto was totaal los en ik twee weken in het ziekenhuis.
Gevolg van dit alles,mijn aandoening verslechterd nog en zit dan en nu in een rolstoel.
Na maanden terug naar medex en dan toch gepensioneerd.
721 euro is mijn pensioen,heb wel 600 euro medicatie elke maand.
Denkt u nu echt dat ik hiervoor gekozen heb,dat ik tot de dag dat ik sterf elke dag en nacht met pijn zit,mijn huis niet meer uit kan.
Dat ik hulp moet vragen aan iedereen.
Gelukkig staat mijn vrouw mij bij,zonder haar had ik er al lang een einde aangemaakt.
Laat het ziektepensioen met rust.
Niemand kies voor een chronische aandoening!!

Marc Van de Mierop - zelfstandige - 13/05/2017 - 03:53

Het is juist voor mensen als u te beschermen die echt ziek zijn dat we het onkruid moeten wieden . Door iets te vinden wat de mensen die hiervan misbruik maken eruit te halen . BV met enkelband

afgeschreven

Martine Vc - Op pensioen gezet wegens medische redenen - 07/07/2017 - 04:58

Beste, ik ben eind 2015 op pensioen gezet wegens medische reden. Erg vind ik dat. Wat ben ik nog waard in onze samenleving? 0,000! Ik had zo graag nog blijven werken, maar ben nu totaal afgeschreven. Stel dat je na een paar jaren toch terug weer beter wordt, wat dan? Je kan niet meer terug naar je vorige werk als ambtenaar. Of mag je nog wel terug gaan werken als je zelf terug aan de slag zou willen gaan! Ze nemen al een serieuze hap van je loon als je op pensioen word gezet wegens medische reden maar alle medische kosten blijven ook wel dezelfde. Ik word er nog zieker van om me zo afgeschreven te voelen.

Sociale dumping

De Wilde Jan - bpost - 28/08/2017 - 03:17

Verdeel en heers, men zet de mensen tegen elkaar op, privé tegenover overheid, gepensioneerden tegenover werkenden, en gezinnen tegenover alleenstaanden, ook op het werk: wie mag blijven bij een reorganisatie en wie moet vertrekken, in de jaren 1980 zou dit niet zijn gelukt, de massa is niet meer bereid om op straat te komen om hun verworven rechten te verdedigen en de regeringen gaan vrolijk door men afschaffen van verworvenheden.
Er zijn inderdaad meer zieken en de oorzaak is dat het werktempo niet meer normaal is met al die managers die de laatste druppel uit de citroen willen persen. Neem nu de job van postbode van 400 naar 1000 briefbussen per dag daarbij nog een krantenronde en pakjes uitvoeren, ja het moet zo zijn omdat er concurrentie is, de vrije markt moet spelen en dat maakt ons moderne slaven.

Reactie toevoegen

Uw bericht wordt door onze redactie bekeken voor het op de site wordt geplaatst

Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. We behouden het recht om lange reacties in te korten.