Wedstrijd Plantentuin Meise

Deelnemen kan tot en met 16 oktober 2017.

Let op: de wedstrijden staan enkel open voor actieve of gepensioneerde personeelsleden van de Vlaamse overheid. Het gaat om alle departementen, agentschappen en adviesraden van de Vlaamse overheid (inclusief de medewerkers van Go! die onder het Vlaams personeelsstatuut vallen). Ook kabinetsmedewerkers van de Vlaamse ministers kunnen deelnemen.